erfgoedobject

Hoeve 't Land van Belofte

bouwkundig element
ID
57847
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57847

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve "'t Land van Belofte". Beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 16/04/2004. De hoeve staat vermeld in verschillende kadastrale bronnen en staat weergegeven op meerdere kaarten.

De ommeloper van de Blankenbergse Wateringhe van 1747 geeft een beeld van het gebouwenbestand van de hoeve temidden van andere gronden. Er wordt een hoeve van het langgeveltype weergegeven met aan de straatzijde vermoedelijk een soort poortgebouw. Ten zuiden van het boerenhuis ligt de boomgaard en een vijvertje. Dit gebouwenbestand komt grosso modo overeen met het huidige. Het huidig uitzicht van de gebouwen is het resultaat van een restauratie in 1999.

Een belangrijke bron voor deze hoeve is een ommeloper, tot ons gekomen als een kopie van 1841. De oorspronkelijk datum van de kaart is moeilijk te achterhalen, maar waarschijnlijk is die 18de-eeuws. Op die algemene kaart staan de eigendommen van Jules Serret - van Caloen de Cringhen afgebeeld. De hoeve, gesitueerd midden in een boomgaard, wordt in de rechterbovenhoek van de kaart als enige meer gedetailleerd weergegeven, wat wijst op het belang van de hoeve.

Het gebouwenbestand bestaat uit het boerenhuis met geïncorporeerde stal en schuur onder onderbroken zadeldaken. In het verlengde van het hoofdvolume staat een afzonderlijke gebouw vermoedelijk in gebruik als wagenhok. Aan de straatzijde ligt een soort poortgebouw en een volume vermoedelijk in gebruik als paardenstal en haaks op het boerenhuis gebouwd. Het hoofdgebouw van het boerenhuis telt drie traveeën en twee opkamertraveeën onder zadeldak. De stal en schuur bestaan uit zes traveeën met een centrale hogere schuurpoort.

De primitieve kadasterplannen en de mutatieschetsen zijn belangrijk om de verdere ontwikkeling van de hoeve in de 19de en de 20ste eeuw te volgen. Op het primitief plan van 1835 zien we dat er een uitbreiding heeft plaatsgevonden ten noorden van de stal- en schuurvleugel.

Op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) staat de hoeve op dezelfde manier weergegeven

In 1913, toen Gustaaf Vincke-Dujardin eigenaar was, worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het woonhuis wordt uitgebreid in zuidelijke richting. Bij de verkoop, in 1964, worden wellicht ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Het huidig uitzicht van het gebouwenbestand komt grosso modo overeen met het gebouwenbestand afgebeeld op de kopie van de vermoedelijk 18de-eeuwse kaart. Het boerenhuis met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel is afgedekt met een ongelijkmatig zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. De verankerde bakstenen geel beschilderde gevels boven een donkere plint zijn allen opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Het woonhuis van vijf traveeën breed heeft een opkamer van twee traveeën. De rechthoekige vensters zijn voorzien van luiken. Het dakvlak is doorbroken door een klimmende dakkapel. Aansluitend bij het woonhuis bevinden zich de schuur en de stal. De schuur heeft een centrale doorrit.

Aan de straat staat het voormalig melkhuis, opgevat als breedhuis onder zadeldak. Het is afgewerkt met verankerde bakstenen gevels die op dezelfde manier zijn weergegeven als de andere gebouwen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, mutatieschetsen nummer 207, 1913/ schets nummer 28, 1964/ schets nummer 54.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nummer 1270, nummer 1508.
  • Dienst Infrastructuur en Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2736/1999.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve 't Land van Belofte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57847 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.