Hoeve 't Land van Belofte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oostendse Steenweg
Locatie Oostendse Steenweg 229, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Land van Belofte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve 't Land van Belofte: woonhuis, stal, schuur en melkhuis
gelegen te Oostendse Steenweg 229 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 16-04-2004.

Beschrijving

* Oostendse Steenweg nummer 229. Hoeve zogenaamd "'t Land van Belofte". Beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 16/04/2004. De hoeve staat vermeld in verschillende kadastrale bronnen en staat weergegeven op meerdere kaarten.

De ommeloper van de Blankenbergse Wateringhe van 1747 geeft een beeld van het gebouwenbestand van de hoeve temidden van andere gronden. Er wordt een hoeve van het langgeveltype weergegeven met aan de straatzijde vermoedelijk een soort poortgebouw. Ten zuiden van het boerenhuis ligt de boomgaard en een vijvertje. Dit gebouwenbestand komt grosso modo overeen met het huidige. Het huidig uitzicht van de gebouwen is het resultaat van een restauratie in 1999.

Een belangrijke bron voor deze hoeve is een ommeloper, tot ons gekomen als een kopie van 1841. De oorspronkelijk datum van de kaart is moeilijk te achterhalen, maar waarschijnlijk is die 18de-eeuws. Op die algemene kaart staan de eigendommen van Jules Serret - van Caloen de Cringhen afgebeeld. De hoeve, gesitueerd midden in een boomgaard, wordt in de rechterbovenhoek van de kaart als enige meer gedetailleerd weergegeven, wat wijst op het belang van de hoeve.

Het gebouwenbestand bestaat uit het boerenhuis met geïncorporeerde stal en schuur onder onderbroken zadeldaken. In het verlengde van het hoofdvolume staat een afzonderlijke gebouw vermoedelijk in gebruik als wagenhok. Aan de straatzijde ligt een soort poortgebouw en een volume vermoedelijk in gebruik als paardenstal en haaks op het boerenhuis gebouwd. Het hoofdgebouw van het boerenhuis telt drie traveeën en twee opkamertraveeën onder zadeldak. De stal en schuur bestaan uit zes traveeën met een centrale hogere schuurpoort.

De primitieve kadasterplannen en de mutatieschetsen zijn belangrijk om de verdere ontwikkeling van de hoeve in de 19de en de 20ste eeuw te volgen. Op het primitief plan van 1835 zien we dat er een uitbreiding heeft plaatsgevonden ten noorden van de stal- en schuurvleugel.

Op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) staat de hoeve op dezelfde manier weergegeven

In 1913, toen Gustaaf Vincke-Dujardin eigenaar was, worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het woonhuis wordt uitgebreid in zuidelijke richting. Bij de verkoop, in 1964, worden wellicht ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Het huidig uitzicht van het gebouwenbestand komt grosso modo overeen met het gebouwenbestand afgebeeld op de kopie van de vermoedelijk 18de-eeuwse kaart. Het boerenhuis met geïncorporeerde stal- en schuurvleugel is afgedekt met een ongelijkmatig zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. De verankerde bakstenen geel beschilderde gevels boven een donkere plint zijn allen opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. Het woonhuis van vijf traveeën breed heeft een opkamer van twee traveeën. De rechthoekige vensters zijn voorzien van luiken. Het dakvlak is doorbroken door een klimmende dakkapel. Aansluitend bij het woonhuis bevinden zich de schuur en de stal. De schuur heeft een centrale doorrit.

Aan de straat staat het voormalig melkhuis, opgevat als breedhuis onder zadeldak. Het is afgewerkt met verankerde bakstenen gevels die op dezelfde manier zijn weergegeven als de andere gebouwen.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, mutatieschetsen nummer 207, 1913/ schets nummer 28, 1964/ schets nummer 54.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Fonds Mestdagh, nummer 1270, nummer 1508.
  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN OPENBARE WERKEN BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 2736/1999.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostendse Steenweg

Oostendse Steenweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.