Kasteel Ruddershove

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam 't Ovaersnest
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Steenkaai
Locatie Steenkaai 42, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters (geografische inventarisatie: 01-11-2002 - 31-05-2003).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Ruddershove

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Zogenaamd "Kasteel Ruddershove". De eerste benaming zogenaamd "'t Ovaersnest" duikt op in 1617.

Op historisch kaartenmateriaal vinden we de configuratie en de aanduiding terug van een opperhof met het kasteel en een neerhof met hoeve en bijgebouwen. Volgens een 18de-eeuwse kaart is het neerhof toegankelijk via een toegangspoort en staat het in verbinding met het opperhof via een brug over de omwalling.

Op een kaart van 1774 zien de gebouwen van "de hofstede en casteelgoed genaamt het hovaertsnest" er als volgt uit. Op het neerhof bevinden zich de hoevegebouwen en op het opperhof het kasteel met onregelmatige plattegrond.

In 1904 wordt een deel aan de noordwestzijde afgebroken. Volgens de bouwvergunning van 1909 was de oorspronkelijke voorgevel een verankerde bakstenen lijstgevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen. De vensters op de verhoogde begane grond zijn voorzien van gekoppelde ontlastingsboogjes. De centrale deur is toegankelijk via trapjes. In de plint zit een segmentboogvormige beluikte kelderopening. Het volume wordt vergroot in 1911 naar plannen van architect Louis Charels (Brugge). De bestaande gevels worden dan ook gerestaureerd en verfraaid. Tijdens de restauratie-ingreep van 1911 krijgt de gevel in historiserende stijl haar huidig uitzicht. Na 1911 vinden vooral wijzigingen plaats die te lokaliseren zijn op het neerhof waar oorspronkelijk de boerderij stond.

Beschrijving huidig gebouwenbestand. Opperhof met kasteel. Verankerde baksteenbouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (tichelen) tussen twee tuitgevels voorzien van schoorsteen. Aan de voorkant een lijstgevel bovenaan afgewerkt met natuurstenen waterlijst op klossen onderbroken door twee dakvensters met traptop en bolkozijn in een spitsboognis. Gevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen voorzien van een natuurstenen kruiskozijn. Tudorboogvormige deur met afgeschuinde dagkanten aanzettend op natuurstenen basementen.

Het opperhof is toegankelijk via een gekasseide brug met metalen leuning en aan de ingang sierlijk smeedwerk

Neerhof met recentere gebouwen van circa 1911 gebouwd in vereenvoudigde historiserende stijl.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, primitief kadasterplan; mutatieschetsen, nummer 207, 1873/ schets nummer 3, 1904/ schets nummer 19, 1911/ schets nummer 10, 1912/ schets nummer 8, 1930/ schets nummer 25.
  • Rijksarchief Brugge, Fonds Mestdagh, nummer 1496.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 400/1909.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenkaai

Steenkaai (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.