erfgoedobject

Hoeve Zeveneke

bouwkundig element
ID: 57894   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57894

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Zeveneke
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve "Zeveneke". Ook gekend onder de naam "Zeven Eiken". In document van 1501 vermeldt als "es de herberghe metten bogaerde, ghenaempt zeven eecken". In 1576 krijgen we melding van "een hofstede ende boogaert ... ende es d'herberghe t'zeven eecken". Een gelijkaardige vermelding vinden we terug in latere documenten tot omstreeks 1850.

De hoeve staat weergegeven op diverse historische kaarten. Op die kaarten staat grosso modo een gelijkaardige gebouwenconfiguratie zoals de huidige. Op een kaart van 1755 met de gronden van het kasteel Zeveneke staat de hoeve weergegeven in nabijheid van de "Seveneecken brugge" en het kasteel. Het kasteel op L-vormige plattegrond was gelegen binnen een omwalling en vormde vermoedelijk het opperhof. De hoeve "Zeveneke" is vermoedelijk gelegen op het vroegere neerhof. De hoeve had toen een andere toegang dan de huidige. De vroegere toegang was gelegen tussen de schuur en een ander nu verdwenen bijgebouw.

Dezelfde weergave van gebouwen vinden we terug op een kaart van 1766 en op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Ferrariskaart krijgen we ook een beeld van de omliggende percelen die gedomineerd werden door boomgaarden.

Het uitzicht van de omgeving wijzigt grondig met de aanleg van de spoorweg in 1864. Naast de spoorweg wordt ook een seinwachterhuisje gebouwd (zie nummer 3) en verdwijnt wellicht één van de bijgebouwen. Volgens de kadastrale mutatieschetsen van 1914 wordt het woonhuis uitgebreid.

Beschrijving huidig gebouwenbestand. Hoeve bestaande uit losse bestanddelen rondom een deels verhard erf. Het lage woonhuis onder zadeldak bedekt met Vlaamse pannen is drie traveeën breed en heeft een kern vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw. Verankerde baksteenbouw met sporen van oudere muuropeningen. Voor- en achtergevel opengewerkt met rechthoekige muuropeningen telkens met bewaard schrijnwerk en sommige met bewaarde luiken. Kleinere betraliede kelderopening gevat in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. In de zijgevel aanwezigheid van een tudorboognis met afgeschuinde dagkanten voorzien van een betraliede en beluikte muuropening.

Stalvleugel. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Zijgevels, opgevat als topgevels met beluikte segmentboogvormige muuropening. Voor- en achtergevel opengewerkt met kleine rechthoekige muuropeningen.

Imposante schuur met centrale rechthoekige doorrit. Verankerde bakstenen gevels verstevigd met steunberen.

  • Rijksarchief Brugge, Fonds Karel Mestdagh, nummer 236 a; Wateringhe van Blankenberge, nummer 720.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, mutatieschetsen nummer 207, 1864/ schets nummer 5, 1914/ schets nummer 7, 1930/ schets nummer 15, 1937/ schets nummer 23, 1948/ schets nummer 18, 1949/ schets nummer 26, 1973/ schets nummer 35, 1986/schets nummer 17.
  • COORNAERT M., De topografie, de geschiedenis en de toponyimie van Sint-Pieters-op-den-Dijk tot 1899. Met studie van de waterwegen, Brugge, 1972, p. 304-305.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Zeveneke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57894 (Geraadpleegd op 27-11-2020)