erfgoedobject

Hoeve met herberg Strooienhaan

bouwkundig element
ID
57915
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57915

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met voormalige herberg Strooienhaan, genoemd naar en gelegen in het bekende gehucht "Strooienhaan" dat al bestaat sinds de 13de eeuw en zich situeert aan het kruispunt van de Noordede met de weg Brugge-Wenduine, de huidige Brugse Steenweg. Dit gehucht is het middelpunt van het zogenaamde "Maerlant", een toenmalig uitgestrekt gebied gelegen boven de Meetkerkse Moeren en ten noorden van de kerk van Houtave, genoemd naar de "Mare" of "Mareleet", een waterloop in Meetkerke en Houtave. Op de kaart van P. Pourbus (1561-1571) staat op deze plaats een hoeve met losstaande bestanddelen aangeduid. Op een kaart van 1712 wordt de brug over de Noordede aangeduid als "Stroonaenebrugge", als eerste vermelding van het toponiem. De hoeve ten zuiden van de Noordede deels omwald met moestuin. Een kaart van 1714 toont voor de eerste maal een herberg ten noorden van de Noordede, over de brug aan de oostzijde van de steenweg. Op een kaart van 1764 worden beide aangeduid, net als op de Ferrariskaart (1770-1778). De Atlas der Buurtwegen (1845) maakt melding van "herberg en cabaret Stroeyen Haen" ten noorden van de Noorede; op de kaart P. Vander Maelen (circa 1850) wordt het onderscheid gemaakt tussen de "Grooten Stroeyen Haan" - de herberg- en de "Kleynen Stroeyen Haan" - de hoeve. In 1894 wordt een vervoerdienst (tramkoets) van Brugge naar Meetkerke en Houtave ingericht, met traject langs de Oostendse Steenweg en als eindpunt het gehucht "Strooienhaan". Vanaf 1901 wordt in het kadaster voor de eerste maal melding gemaakt van een herbergierster als eigenares van de hoeve, waardoor kan gesteld worden dat de hoeve vanaf dan (gedeeltelijk) als herberg wordt uitgebaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nemen enkele Duitse soldaten hun intrek in de hoeve en bouwen er een bunker in de onmiddellijke nabijheid. In 1951 wordt de herberg "Strooienhaan" ten noorden van de Noordede gesloopt. Nu draagt de huidige hoeve met (voormalige) herberg deze naam. In de tweede helft van de 20ste eeuw kent de hoeve nog enkele ingrijpende verbouwings- en uitbreidingswerken.

Hoeve met 19de-eeuwse gebouwen in L-vorm, stalvleugel vermoedelijk met oudere kern. Boerenwoning voorheen in gebruik als herberg met opschrift "CAFE STROOIENHAAN" boven inkom. Bakstenen dubbelhuis van drie/ vier traveeën en twee bouwlagen onder combinatie van zadel- en schilddak (Vlaamse pannen). Gecementeerde en van rode siervoegen voorziene lijstgevel onder houten kroonlijst op klossen; gecementeerde en witgeschilderde zijgevels. Rechthoekige muuropeningen waarin schrijnwerk (interbellum, zie verdeling). Aansluitend aan west- en zuidzijde bakstenen stalgebouwen onder zadeldak (Vlaamse pannen), witgekalkt met gepekte plint. Beluikt zoldervenster en gedeelde staldeuren, rood geschilderd. Kleine boerenwoning tussen stal en voormalige herberg, wellicht daterend uit midden 20ste eeuw. Rode baksteenbouw van een bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op straat, mechanische pannen); dakvenster. Het geheel geeft nu een verwaarloosde indruk.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen Brugge, 207: Mutatieschetsen, Zuienkerke, 1842/1, 1865/1, 1894/3, 1901/4, 1910/7, 1922/1, 1931/16, 1951/4, 1958/14, 1986/504.
 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en Plannen Mestdagh, nummer 875: Figuratieve kaart van landerijen in het bezit van Michiel Maertens, 1712, kopie van 1754; nummer 536 a: Figuratieve kaart van een boerderij met landerijen eigendom van Ignace de Crits, 1714, kopie van 1760; nummer 865: Kaart van een hofstedeke, het Hooghecamerke genaamd, 1764.
 • BOUSSEMAERE J. 1999: Jacob van Maerlant. Deel 2: Het geslacht "De Costere" in Houtave, Heemstede 4.1, 202.
 • DU FLOU K. 1934: Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaams Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 15, Gent, kolom 557-558.
 • VERTE R.: De tramkoets naar "Strooien Haan", Heemstede, 3.1, 133.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SNAUWAERT L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke en deelgemeenten Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Bunker

 • Omvat
  Duitse constructie betonblokken Strooienhaan

 • Is deel van
  Brugse Steenweg (Houtave)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve met herberg Strooienhaan [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/57915 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.