Sint-Antoniuskapel of schaperskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Houtave
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Antoniuskapel of schaperskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Houtave

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Typologieknotbomen, pijlerkapellen
Dateringvóór WO I
SoortSalix

Beschrijving

Sint-Antoniuskapel of schaperskapel, gelegen op de noordoostelijke hoek van de Kapellestraat en de Westernieuwweg-Zuid. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993.

Referentiepunt in het open landschap versterkt door dikke knotwilg achter de kapel. Opgericht in 1854 uit dank aan een zogenaamde wonderlijke tussenkomst waarbij de schaapherder Antonius Van Lier met zijn kudde schapen ontsnapt aan de aanvallen van een dolle hond, zie bronzen gedenkplaat: "Deze capelle is gesticht ter eer van den H. Antonius eremyt door Antonius van Lier Anno 1854 Schapherder geboren te Nunheim Prov. Lembourg Canton Rurmonde. Vernieuwd en ingewijdt op zon. 12 aug. 1900". De kapel raakt in verval en wordt in 1900 door toedoen van Pastoor Carlier van Houtave volledig hersteld en op 12 augustus 1900 ingewijd. Oorspronkelijk wordt een houten beeldje van Sint-Antonius geplaatst in de kapel, na een diefstal overgebracht naar de parochiekerk en later vervangen door een gipsen beeld; thans nieuw beeld. De kapel is door de gemeente heropgebouwd in 1996.

Bakstenen deels gecementeerd kapelletje onder zadeldakje. Rondboognis met betraliede afsluiting. IJzeren kruis als topstuk.

  • Monument en Tijd, Brochure Open Monumentendag 10/09/2000, Zuienkerke, 2000, p. 11.
  • Symbolen, Brochure Open Monumentendag 08/09/2002, Zuienkerke, 2002, p. 21.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Houtave

Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofstraat, Oostendse Steenweg, Oosternieuwweg Zuid, Pastoriestraat, Westernieuwweg...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapellestraat

Kapellestraat (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.