Gemeentehuis van Houtave

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Houtave
Straat Kerkhofstraat
Locatie Kerkhofstraat 12, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Houtave

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Houtave

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis van Houtave, thans restaurant en kunstencentrum zogenaamd "De Roeschaert". Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/01/1993. Grenst aan de zuidzijde van het ommuurd kerkhof rond de dorpskerk. Half vrijstaand herenhuis in neoclassicistische stijl van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Dubbelhuis met gecementeerde en geschilderde lijstgevel op vlak gecementeerde onderbouw; nieuwe PVC-gootlijst. Doorlopende arduinen dorpel. Ronde verluchtingsgaten in kelderverdieping voorzien van metalen roostertjes. Licht getoogde muuropeningen onder strek waarin houten kozijn met nieuwe roedeverdeling (PVC). Decoratieve sterren in blinde boogvelden van vensters. Betegelde onderdorpels van benedenverdieping. Licht getoogde deuropening met nieuwe deur en bovenlicht met gelijkaardige indeling (PVC). Toegangstrap van een arduinen trede. Drie voorgeplaatste natuurstenen schamppaaltjes.

Ten zuiden ervan in aansluitende stijl lagere aanbouw onder zadeldak (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen); muurankers en beluikt zoldervenster in zijgevel. Losstaand bijgebouw onder afgeplatte bedaking (nok loodrecht op straat, mechanische pannen); verankerde baksteenbouw met zelfde afwerking; gecementeerde zijgevel, beluikt zoldervenster aan straatzijde.

  • Symbolen, Brochure Open Monumentendag 08/09/2002, Zuienkerke, 2002, p. 19.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Houtave

Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofstraat, Oostendse Steenweg, Oosternieuwweg Zuid, Pastoriestraat, Westernieuwweg...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkhofstraat

Kerkhofstraat (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.