Bakstenen boogbrug over de Noordede

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Houtave
Straat Westernieuwweg Noord
Locatie Westernieuwweg Noord zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Bakstenen boogbrug over de Noordede

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bakstenen boogbrugje over de Noordede

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Westernieuwweg z.nr. Bakstenen brugje over de Noordede opgericht in 1853 ter vervanging van een ouder brugje als verbinding tussen de Westernieuwweg Zuid en Noord (Ontwerp van Lijst sinds 12/05/2003).

Fraaie opgemetselde bakstenen tweeledige boogbrug met aan beide zijden in twee natuurstenen sluitstenen gegraveerd "1853" en "WB" (Watering van Blankenberge). Lager opgetrokken deel aansluitend op de oevers van de Noordede, o.m. met boog en steunbeer. Vlak afgedekte bakstenen borstweringen, gecementeerd aan de binnenzijde. Gekasseide wegbedekking. Het brugje is recent vernieuwd op initiatief van het gemeentebestuur van Zuienkerke.

KADASTERARCHIEF BRUGGE, Primitief kadasterplan Houtave, sectie A, 3de blad (ca. 1835).

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen Mestdagh, nr. 525a: Figuratieve kaart met een hoeve en landerijen, eigendom van Charles Triest, 78x62cm, gemaakt door P. Gilliodts (1764, kopie van ca. 1800).

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen van de Watering van Blankenberge, nr. 884: Kaart van een hofstede in het bezit van Joseph Van Severen, gemaakt door J. Maelstaf (1778).

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Westernieuwweg Noord

Westernieuwweg Noord (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.