Kleine hoeves van het langggeveltype

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Biezenstraat
Locatie Biezenstraat 2-6, 9, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kleine hoeves van het langggeveltype

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Biezenstraat nrs. 2, 4, 6 en 9. Kleine hoeves van het langgeveltype, boerenhuis van één bouwlaag met geïncorporeerde stallen onder pannen zadeldak, haaks op de straat ingeplant. Nrs. 2 en 6 aangeduid op kaart van Ferraris (1770-1778), alle vier op Atlas der Buurtwegen (ca. 1845). Allemaal gerenoveerd, nr. 4 volledig vernieuwd, nr. 9 volledige nieuwbouw van midden 20ste eeuw, waarbij de oude muurankers met datering "1794" werden bewaard.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Biezenstraat (Meetkerke)

Biezenstraat (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.