Herberg Sint-Sebastiaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Dorpweg
Locatie Dorpweg 94, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Sint-Sebastiaan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meetkerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers, herbergen
Datering18de eeuw, WO I

Beschrijving

Voormalige herberg "Sint-Sebastiaan", eerste vermelding als herberg met die naam in 1768. Opgenomen in beschermd dorpsgezicht (M.B. van 19/11/1993). Bouwsporen wijzen op uitbreiding en samenvoeging van oudere gebouwen. Lang, beeldbepalend gebouw met geschilderde lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat). Rechthoekige muuropeningen met beneden fraai schrijnwerk uit eerste kwart 20ste eeuw (gedeelde bovenlichten). Bakstenen bijgebouwen aan de rechterkant, grenzend aan de vaart. Achterin een bakstenen bunker met nis; dit verwijst naar de functie van kazerne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Achter het gebouw, langs de Blankenbergse Vaart, bevond zich een Duits vliegveld. Anno 2002 leegstaand, met plannen voor plattelandstoerisme.

  • POLLET J., Toponymie van Meetkerke met een geschiedkundige schets, Brugge, 1942, p. 83.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Meetkerke

Dorpweg, Mareweg, Molenweg, Oude Molenweg, Vaartwegel (Zuienkerke)

maakt deel uit van Dorpweg

Dorpweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.