Veldkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Mareweg
Locatie Mareweg zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotische veldkapel met een beeldbepalende ligging

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Veldkapel

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Mareweg z.nr./ Molenweg. Witgeschilderde neogotische veldkapel met een erg beeldbepalende ligging midden op de kruising van de Mareweg met de Molenweg (Ontwerp van Lijst sinds 12/05/2003). Kapel wellicht gebouwd door eigenaar of pachter van de hoeve "De Roode Poorte" (cf. nr. 2), want ze werd tot eind 20ste eeuw door de uitbaters onderhouden. Eerste vermelding van een kapel op deze plaats dateert van 1754, stenen kapel aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Poppkaart (ca. 1840). De huidige kapel dateert van ca. 1900; ze is een heropbouw van de 18de-eeuwse stenen kapel.

Gebouwd in neogotische stijl; verzorgde rode baksteenbouw onder leien zadeldak; later witgekalkt met gepekte plint. Voor- en achterpuntgevel met schouderstukken, afgeboord door natuurstenen dekplaat, versierd met drie ramskopvormige muurankers. Voorgevel bekroond door natuurstenen kruis en geflankeerd door versneden steunberen; spitsboogdeuropening (nieuw schrijnwerk) waarboven een verdiept kruis. Zijgevels met dichtgemaakte spitsboogvensters, rechte tandfries onder de goot. Interieur met witgekalkte wanden, houten spitstongewelf, cementtegelvloer. Altaar verwijderd; plaasteren beeld van Maria met kind.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, Mutatieschetsen, Zuienkerke, Meetkerke, 1908/3.

POLLET J., Toponymie van Meetkerke met een geschiedkundige schets, Brugge, 1942, p. 64.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mareweg (Meetkerke)

Mareweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.