't Benedicten Colaertshof, hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Mareweg
Locatie Mareweg 5, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 't Benedicten Colaertshof, hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Mareweg nr. 5. Hoeve "'t Benedicten Colaertshof", hoeve op de hoek met de onverharde weg richting "'t Pottemaeckershof" (cf. Loweg nr. 2). Eerste vermelding van de "Benedicten ofstede" ca. 1300; aanduiding zonder naam op Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurtwegen (ca. 1845). Vermoedelijk vroeger eigendom van Benedictijnerabdij. Losstaande, in U-vorm geplaatste bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldak. Alle gebouwen met oude kern, maar verbouwd of heropgebouwd in 19de of 20ste eeuw. Achterin het erf (noord) boerenhuis (nok // straat) met geïncorporeerde stal (links) en wagenhuis (rechts). Tegenover het huis, stalgedeelte (nok // straat), ten westen van het erf de schuur (nok loodrecht op straat).

DE FLOU K., Woordenboek der toponymie, Gent, 1914, eerste deel, kolom 761.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mareweg (Meetkerke)

Mareweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.