erfgoedobject

Kantoor- en woonpand in art-nouveaustijl

bouwkundig element
ID: 5800   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5800

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek en context

Kantoor- en woonpand in art-nouveaustijl naar een ontwerp door Joseph Baeckelmans uit 1914. Opdrachtgever was de firma H. Fierens & Cie, een handel in meststoffen (gevelinscriptie). De bouw werd op 14 juli 1914 aangevat met de afbraakwerken, op 5 augustus gevolgd door de funderingswerken, die wegens het uitbreken van de eerste Wereldoorlog al na enkele dagen stilvielen, om pas in juni 1916 te worden hervat.

Het kantoor- en woonpand Fierens is de allerlaatste, postume realisatie van Joseph Baeckelmans, die op 23 september 1915 op beschuldiging van spionage voor het verzet, door de Duitse bezetter werd gefusilleerd in Schaarbeek. Deze zoon van de architect François Baeckelmans, ontwierp vroeg in zijn loopbaan, tussen 1903 en 1909, in de wijk Zurenborg een aantal woningen in eclectische en art-nouveaustijl voor de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Architectuur

Met een gevelbreedte van vier traveeën, omvat het gebouw drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde (leien). De lijstgevel heeft een parement uit witte Silezische brikken in kruisverband, geaccentueerd door geglazuurde gele en blauwe baksteen voor speklagen, waterlijsten, boogvelden en de fries. Van blauwe hardsteen is gebruik gemaakt voor de plint met bewerkte keldermonden, van witte natuursteen voor de pui, vensterposten, lateien, lekdrempels, hoekblokken, kraagstenen, topstukken en de architraaf. Horizontaal geleed door kordonvormende lekdrempels, en volkomen symmetrisch van opzet, wordt de compositie gemarkeerd door twee hoger opgetrokken hoekrisalieten. Met het portaal van kantoor en bovenwoningen op de begane grond, zijn deze gevat tussen kolossale lisenen, en opvallend bekroond door dakvensters met claustra, postamenten, kraagstenen en topstukken. De bredere middentraveeën, opgedeeld door een hoger opgetrokken liseen met topstuk, onderscheiden zich door tweelichten. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit regelmatige registers van deur- en vensteropeningen. De rechthoekige openingen van begane grond en eerste verdieping, respectievelijk overspannen door ijzeren I-balken met rozetten en bewerkte lateien, worden bekroond door boogvelden waarin een baksteenmozaïek in geel-blauw dambordpatroon, en waterlijsten met sluitsteen of zweepslagmotiefje. Getoogde vensters op de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met mozaïekfries en houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging. Bewerkte brievengleuf waarboven een inscriptie met de firmanaam: "FIRMA H. FIERENS - MESTSTOFFEN" in de middenas. Bewaard of naar bestaand model vernieuwd schrijnwerk; smeedijzeren keldertralies.

Volgens de bouwplannen biedt de begane grond ruimte aan een vestibule, twee kantoorruimten annex bibliotheek en sanitair, in de linker travee geflankeerd door de inkom- en traphal van de bovenwoningen. Deze bestaan elk uit vier kamers met wc.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1914#5791.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kantoor- en woonpand in art-nouveaustijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5800 (Geraadpleegd op 05-12-2020)