18de-eeuwse veldkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Molenweg
Locatie Molenweg zonder nummer, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument 18de-eeuwse veldkapel

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 18de-eeuwse veldkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meetkerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

18de-eeuwse veldkapel gelegen bij de brug over de Blankenbergse Vaart, opgenomen in het dorpsgezicht beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Eerste vermelding van deze kapel in 1754 op een kaart van de watering van de Moere bij Meetkerke; stenen kapel aangeduid op de kaart van Ferraris (1770-1778). Kapel is volgens gegevens in het archief van het kadaster eind 18de of begin 19de eeuw gebouwd; de kapel vertoont kenmerken die kunnen wijzen op een nog oudere bouw (zie muurvlechtingen, aandaken).

Witgekalkte en deels gekaleide bakstenen kapel met gepekte plint, onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen). Voor- en zijpuntgevels vormen aandaken, rusten op geprofileerde schouderstukken en zijn afgewerkt met muurvlechtingen. Voorgevel is bekroond door een smeedijzeren kruis. Achtergevel is deels op de afhellende oever van de vaart gebouwd, waardoor een stutting door een steunbeer nodig was. Rechthoekige deuropening, afgedekt met een rechte latei en hoge opstap; houten opgeklampte deur en bewaard hang- en sluitwerk.

Interieur. Vloer met cementtegels; plafond is een houten tongewelf met gestrekte uiteinden. Heel sober altaar met beeld van Maria en kind.

  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen, nr. 553: Kaart van de watering van de Moere bij Meetkerke (1754).
  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen van de watering van Blankenberge, nummer 1036 (1772).
  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 867 (1817) en 885 (1869).
  • POLLET J., Toponymie van Meetkerke met een geschiedkundige schets, Brugge, 1942, p. 64.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Meetkerke

Dorpweg, Mareweg, Molenweg, Oude Molenweg, Vaartwegel (Zuienkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Molenweg

Molenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.