Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Oude Molenweg
Locatie Oude Molenweg 24, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meetkerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, te bereiken via een poort in de kerkhofmuur, nu in gebruik door de Gemeenschap van Moeder Aarde v.z.w. Beschermd als monument bij B.V.E. van 11/04/1984.

Historiek. De eerste vermelding van de 'priesteragie' van Meetkerke dateert van 1540. De pastorij duikt opnieuw in de bronnen op in 1554 ('priestragie') en in 1581 en 1682 wordt daar 'metten walgracht' aan toegevoegd. Er was dus reeds in de 16de eeuw een pastorij, maar het is niet meteen duidelijk in hoeverre deze vermeldingen overeenstemmen met de aanwezigheid van de huidige pastorie, die ommuurd is en ten noorden van de kerk gelegen. De muur is doorbroken in het zuiden om een doorgang naar het kerkhof mogelijk te maken. Aan de noord- en oostzijde is het gebouw ingesloten door bebouwing. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is er ten noorden van de kerk een gebouw aangeduid. Hoewel de situering van deze constructie overeenkomt met de huidige, kan ook hier niet met zekerheid worden gesteld dat het om de huidige pastorie gaat. Na de Franse Revolutie, rond 1800, wordt gesproken van 'la maison presbyterale' en 'la curé' van Meetkerke. In 1935 wordt het woord pastorie voor het eerst gebruikt. Vandaag verschaft de voormalige pastorie van Meetkerke onderdak aan een alternatieve geloofsgemeenschap, die ook af en toe gebruik maakt van de kerk. De achterzijde van het pand werd hierdoor van enkele moderne aanpassingen voorzien.

Beschrijving. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen van ca. 1800 onder pannen zadeldak. Symmetrische lijstgevel van geschilderde baksteen, geritmeerd door eenvoudige, rechthoekige vensters, oorspronkelijk overal voorzien van guillotineramen. Centrale travee beklemtoond door rechthoekige ingang en sierlijke houten klokkenstoel in het midden van de nok. Lagere aanbouw van één bouwlaag, verlicht door liggende ovale oculus, boven kelder.

Relatief goed bewaard interieur met eenvoudige eind-18de-eeuwse aankleding en inrichting, bestaande uit stucwerk plafonds en schouwmantels, binnendeuren met authentiek hang- en sluitwerk, bevloering en trap.

Gerestaureerd in 1995.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Levend Archief.
  • POLLET, J., Toponymie van Meetkerke, Brugge, s.d., p. 81.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Molenweg

Oude Molenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.