erfgoedobject

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

bouwkundig element
ID
58016
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58016

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige pastorie, te bereiken via een poort in de kerkhofmuur, nu in gebruik door de Gemeenschap van Moeder Aarde vereniging zonder winstoogmerk.

Historiek

De eerste vermelding van de 'priesteragie' van Meetkerke dateert van 1540. De pastorij duikt opnieuw in de bronnen op in 1554 ('priestragie') en in 1581 en 1682 wordt daar 'metten walgracht' aan toegevoegd. Er was dus al in de 16de eeuw een pastorij, maar het is niet meteen duidelijk in hoeverre deze vermeldingen overeenstemmen met de aanwezigheid van de huidige pastorie, die ommuurd is en ten noorden van de kerk gelegen. De muur is doorbroken in het zuiden om een doorgang naar het kerkhof mogelijk te maken. Aan de noord- en oostzijde is het gebouw ingesloten door bebouwing. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is er ten noorden van de kerk een gebouw aangeduid. Hoewel de situering van deze constructie overeenkomt met de huidige, kan ook hier niet met zekerheid worden gesteld dat het om de huidige pastorie gaat. Na de Franse Revolutie, rond 1800, wordt gesproken van 'la maison presbyterale' en 'la curé' van Meetkerke. In 1935 wordt het woord pastorie voor het eerst gebruikt. Vandaag verschaft de voormalige pastorie van Meetkerke onderdak aan een alternatieve geloofsgemeenschap, die ook af en toe gebruik maakt van de kerk. De achterzijde van het pand werd hierdoor van enkele moderne aanpassingen voorzien.

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen van circa 1800 onder pannen zadeldak. Symmetrische lijstgevel van geschilderde baksteen, geritmeerd door eenvoudige, rechthoekige vensters, oorspronkelijk overal voorzien van guillotineramen. Centrale travee beklemtoond door rechthoekige ingang en sierlijke houten klokkenstoel in het midden van de nok. Lagere aanbouw van één bouwlaag, verlicht door liggende ovale oculus, boven kelder.

Relatief goed bewaard interieur met eenvoudige eind-18de-eeuwse aankleding en inrichting, bestaande uit stucwerk plafonds en schouwmantels, binnendeuren met authentiek hang- en sluitwerk, bevloering en trap.

Gerestaureerd in 1995.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg, West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Levend Archief.
  • POLLET, J., Toponymie van Meetkerke, Brugge, s.d., p. 81.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SNAUWAERT L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke en deelgemeenten Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58016 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.