Herberg Gouden Leeuw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Meetkerke
Straat Oude Molenweg
Locatie Oude Molenweg 24, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg Gouden Leeuw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Meetkerke

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

(gebouwen aan de straat). Behoort tot dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 19/11/1993. Complex van bakstenen gebouwen met pannen zadeldaken, ommuurd; sterk verbouwd, maar met oude kern. Voormalige herberg de "Gouden Leeuw", voor het eerst aldus vermeld in 1790; als volume aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778). Oorspronkelijk de kosterswoning, eigendom van de kerk, sinds eind 18de eeuw herberg. Begin 19de eeuw een tijd in gebruik als schoollokaal, later weer herberg. Nu samen met de pastorie gebruikt door de "Gemeenschap Moeder van de Vrede".

  • POLLET J., Toponymie van Meetkerke met een geschiedkundige schets, Brugge, 1942, p. 57.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Meetkerke

Dorpweg, Mareweg, Molenweg, Oude Molenweg, Vaartwegel (Zuienkerke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Molenweg

Oude Molenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.