Hoeve en herberg d'Oude Smidse

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Zuienkerke
Straat Blankenbergse Steenweg
Locatie Blankenbergse Steenweg 40, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve en herberg d'Oude Smidse

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herberg d'Oude Smidse
gelegen te Blankenbergse Steenweg 40 (Zuienkerke)

Deze bescherming is geldig sinds 26-05-2004.

Beschrijving

Blankenbergse Steenweg nr. 40. Beeldbepalend gebouw langs de steenweg, in 1784 gebouwd als hoeve met bijhorende smidse (cf. datering met muurankers op de voorgevel) en van ca. 1820 tot 1956 in gebruik als herberg met de naam "d'Oude Smidse" (Ontwerp van Lijst sinds 12/05/2003). Op deze plek wordt in een ommeloper van 1690 reeds een vervallen hoeve aangeduid. Het gebouw wordt volgens de datum in de muurankers heropgebouwd in 1784. Wellicht wordt in deze fase het centrale volume onder mansardedak opgetrokken, bestaande uit twee gescheiden delen onder hetzelfde dak, met aparte voordeuren. Op het Primitief Kadasterplan (1830) wordt deze tweedeling duidelijk in de aparte kadasternummers; eind 18de of begin 19de eeuw wordt aan beide zijgevels van het gebouw een stal onder zadeldak toegevoegd. Achter op het erf is een bijgebouwtje aanwezig. De tweedeling wijst wellicht op de scheiding van de functies, zijnde oorspronkelijk een woonhuis en een smidse, en vanaf ca. 1820 een woonhuis met herberg.

Beschrijving. Laag witgekalkt gebouw met gepekte plint, vijf traveeën onder mansardedak (nok // straat), gebouwd in 1784 (cf. datering in muurankers), aangevuld met een aanbouw onder zadeldak van twee traveeën rechts en één travee links. Voor het gebouw ligt een stoep van kasseien. De aanwezigheid van twee deuren wijst op de oorspronkelijke scheiding in twee gedeeltes, wellicht woon- en handelsfunctie (smidse en herberg); nu ingericht als één woning. De deurtraveeën van het woonhuis worden gekenmerkt door dakvensters, afgewerkt met topgeveltjes met schouderstukken en sierankers. Schrijnwerk bewaard: T-vensters met kleine roedeverdeling, luiken verdwenen. Ongeschilderde zijgevels vertonen sporen van korfbogige zoldervensters. Linkeraanbouw was schuurtje en kippenhok, nu garage; lage getoogde muuropening in zijpuntgevel. Rechteraanbouw van twee traveeën oorspronkelijk in gebruik als stal; voorgevel afgewerkt met getrapte bakstenen gootlijst, laaddeur boven de tweedelige staldeur. In 1960 werd een aanbouw achter het huis gebouwd.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, Mutatieschetsen Zuienkerke, 1886/24, 1960/1.

BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 89-90, 119-120.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blankenbergse Steenweg

Blankenbergse Steenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.