Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zuienkerke
Deelgemeente Zuienkerke
Straat Nieuwe Steenweg
Locatie Nieuwe Steenweg 41, Zuienkerke (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zuienkerke (adrescontroles: 04-02-2008 - 04-02-2008).
  • Inventarisatie Zuienkerke (geografische inventarisatie: 01-08-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Zuienkerke: centraal deel

Deze bescherming is geldig sinds 19-01-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Nieuwe Steenweg nr. 41. Pastorie, behoort tot dorpsgezicht (M.B. van 19/01/93, met uitbreiding bij M.B. van 18/10/95). De huidige pastorie is heropgebouwd ca. 1956 n.o.v. architect M. Haegebaert (De Haan), de architect die ook de plannen tekende van het gemeentehuis in Meetkerke en de school in Houtave. Het is een grote, witgeschilderde villa onder rode pannen daken in z.g. Vlaamse hoevestijl met bijhorende garage. De pastorie bevindt zich ten oosten van de kerk, op de plaats van de oude, volledig omwalde pastorie, die dateerde van begin 17de eeuw, toen de vroegere pastorie werd heropgebouwd na vernielingen in de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw. In 1782 werd de walgracht opgevuld en met een doornhaag beplant; in 1778 volgde een belangrijke herstellingsfase aan het gebouw. In de 19de eeuw werd de pastorie twee maal aan herstellingswerken onderworpen: in 1836 en in 1851-1852. De tweede fase hield het "vergroten en gedeeltelijk herbouwen" van de pastorie in, waarbij het lage huis rechts met een woning van twee bouwlagen werd aangevuld. In 1882 werd een laag bakstenen muurtje gemetseld waarop een ijzeren hekwerk kwam. Deze 19de-eeuwse toestand, bestaande uit het lage, 17de-eeuwse bakstenen gebouw van vier traveeën, met rechts daarvan de neoclassicistische aanbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, werd in 1956 afgebroken voor de bouw van de huidige pastorie.

BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 167, 178, 188.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Steenweg (Zuienkerke)

Nieuwe Steenweg (Zuienkerke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.