erfgoedobject

Hoeve De Draaiboom

bouwkundig element
ID
58107
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58107

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve De Draaiboom
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Historische hoeve De Draaiboom
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve "De Draaiboom", vroeger "Ten Grooten Boomgaard". Historische hoeve op de hoek van de Nieuwe Steenweg en de Draaiboomstraat, laatst genoemde straat is genoemd naar de hoeve. Eerste vermelding in 1437 als omwalde hoeve "ten groten boghaerde", eigendom van de Kartuizers. Aangeduid op de kaart van P. Pourbus van 1561-1571 als een grote, omwalde hoeve. In 1690 nog steeds onder dezelfde naam "An d'hofstede daer Joos Nieuwmunster op woont mette walgracht rontsomme"; een kaart van dezelfde datum toont ons één volume onder zadeldak, te identificeren als de kern van de huidige boerenwoning. Vanaf eind 18de eeuw onder huidige naam bekend: "de huele liggende in de Zielestraete tegen den voet van de hofstede genaemt den Draeyboom bewoont door Emanuwel Meermeuys" (1788).

Op kaart van Ferraris (1770-1778) aangeduid als drie losse volumes, waarvan twee haaks tegenover elkaar. Op Atlas der Buurtwegen (circa 1845) is deze opstelling te herkennen, zij het met grotere volumes en ten oosten daarvan een kleiner gebouw: op deze kaart aangeduid met de naam "Ferme Draeiboom". De drie gebouwen zijn te identificeren als boerenwoning (west, nok loodrecht op straat) met aan beide zijden geïncorporeerde stallen en stal/ schuurvolume haaks daarop; achterliggend waarschijnlijk een bakhuis annex zomerkeuken. In 1871 wordt aan de beide haakse volumes verbouwd, waarbij de schuur wordt vervangen, net als de stalgedeeltes aan beide zijden van de boerenwoning. In 1874 wordt het achterliggende langwerpige volume afgebroken en vervangen door een uitbreiding aan de boerenwoning. In 1937 wordt de schuur uitgebreid naar het oosten en worden de volumes tot een L-vorm aaneengebouwd. In 1953 bouw van kleinere losse stallen achter het huis. In 1991 wordt een betonnen loods bijgebouwd aan de oostkant van het erf.

Hoeve met losse bestanddelen van verankerde baksteen onder pannen zadeldaken, waarvan enkel de boerenwoning met twee opkamertraveeën onder verhoogde nok is witgekalkt. Hoeve is via een lange erfoprit te bereiken, de gebouwen zijn aan drie zijden van een met gras begroeid erf opgesteld; waarbij de oudere gebouwen een L vormen. De boerenwoning is het enige volume dat bij de 19de-eeuwse verbouwingen is behouden.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Brugge, Mutatieschetsen Zuienkerke, 1871/6, 1874/8, 1937/13, 1953/21, 1991/16.
 • Rijksarchief Brugge, Watering van Blankenberge, nr. 406.
 • Rijksarchief Brugge, Ommelopers Peper, nr. 491.
 • BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 265, 284, 389.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie, Gent, 1924, vierde deel, kolom 1095.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SNAUWAERT L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke en deelgemeenten Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve De Draaiboom [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58107 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.