erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 58126   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58126

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve, volgens mondelinge overleving gebouwd in 1864 en volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1863. Circa 1960 werd het landbouwbedrijf stopgezet. Erf nadien verkaveld en bedrijfsgebouwen waaronder aan de straatkant gelegen bakhuis verdwenen. Voorerf afgesloten door haag met links ijzeren toegangshek tussen dito pijlers, rechts klein ijzeren voetgangershek tussen betonnen pijlers.

Een weinig achterin gelegen boerenhuis van vier traveeën in verankerde baksteenbouw onder zadeldak met pannen. Naar de straat gerichte voorgevel op een grijsgeschilderde plint en bovenaan afgelijnd door een geprofileerde bakstenen daklijst met dubbele muizentand. Rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk. Toegangsdeur in beschilderde omlijsting met kroonlijst. Linkerzijgevel met zijdeur en armwaterpomp onder golfplaten afdak, getralied benedenvenster met houten latei en twee kleinere zoldervensters onder houten latei.

Interieur. Samengestelde balkenlaag zonder profilering, uitgezonderd één moerbalk met versierd uiteinde in de keuken. Keuken met Vlaamse haard met geprofileerde haardbalklijst en schapraaikast. Driedeurengeheel in keuken met deur voor trap van gesinterde baksteen naar opkamer tussen schapraaikast en kelderdeur. Centrale kamer met blauwe tegelvloer en schouw uit het midden van de 20ste eeuw. Slaapkamer met naastgelegen alkoof met boog. Rode tegelvloeren.

Gesloopt tijdens onderzoek.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58126 (Geraadpleegd op 28-10-2020)