erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 58128   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58128

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen en 18de-eeuwse kern. Het boerenhuis en de schuur werden al weergegeven op het primitief kadasterplan (1835). Volgens gegevens uit het kadasterarchief werd de hoeve vóór 1893 uitgebreid met een bakhuis. Breed voorerf omgeven door een gemengde haag van hulst, meidoorn en liguster en afgesloten door een groen geschilderd hek tussen ijzeren pijlers. Boerenhuis van vijf traveeën met naar het zuiden gerichte erfgevel. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met cementpannen.

Witgeschilderde voor- en achtergevel onder bepleisterde daklijst. Erfgevel op beraapte en grijsgeschilderde plint in rotsimitatie en achtergevel op eenvoudige grijsgeschilderde plint. Rechthoekige openingen in vlak bepleisterde en grijsgeschilderde omlijsting. Erfgevel met in de 20ste eeuw vergrote vensters. Achtergevel met deur onder pannen luifel op houten schoren en kleine getraliede vensters met luikduimen, onder meer opkamervenster boven getralied keldergat.

Interieur. Centrale huiskamer met tegelvloer, valse zoldering en opgeklampte deuren van vierdeurengeheel waaronder opkamerdeur en deur van gewelfde huiskelder. Brede Vlaamse haard met geprofileerde haardbalklijst en links ervan een driedelige ingebouwde wandkast. Schapraai onder gedrukt gebogen gewelf en met vloertje met tegels van rood gebakken aarde. Haard en wanden tot halverwege bekleed met zogenaamde "Delftse" en bruingevlamde wandtegels (17de of 18de eeuw?). Blauwe tegels met taferelen van onder meer dieren, scheepvaart, zeewezens en dorpsgezichten en met ossenkop of spin als hoekmotief. Paarse tegels met voornamelijk voorstellingen van dorpsgezichten en met spin als hoekmotief, voorstellingen in cirkel met ossenkop als hoekmotief. Voorts bruine tegeltableaus omringd door blauwe tegels. In de haardmond tableau van paard en tableau van koe met melkende boer. Tegen de wanden, tableau met voorstelling van het Salomonsoordeel en tableau met gekruisigde Christusfiguur, daarnaast omlijst tableau van zes tegels met dieren en tableau van twaalf tegels met dieren. Voor de sloop van de woning konden nog fragmenten van decoratieve beschildering van het interieur worden vastgesteld (2006).

Dwarsschuur met stallen aan de oostzijde van het erf (evenwijdig met de straat) in vervallen toestand. Verankerde baksteenbouw onder overstekend pannen zadeldak op houten schoren. Erfgevel met rechthoekige schuurpoort, licht getoogde staldeuren en gietijzeren pomp. Linkerzijgevel heropgemetst.

Gesloopt tijdens onderzoek.

  • VAN DE SOMPEL A. en HANSELAER L., Merkwaardige muurbeschilderingen in woningen in Kalken en Laarne, artikel Import//Export, in Vruchten van het platteland, Gemeente Laarne, 12, 2006, p. 87.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58128 (Geraadpleegd op 28-11-2020)