erfgoedobject

Hoeve Hof Colman

bouwkundig element
ID: 58132   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58132

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Hof Colman" en ook "Colmanshoeve" naar de familie die gedurende generaties (19de en 20ste eeuw) de hoeve in bezit had. Naar verluidt tot 1996 gefunctioneerd als landbouwbedrijf en tot eind 2004 bewoond.

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, al aangegeven op de Ferrariskaart (1771-1778). Volgens het kadasterarchief verdween onder eigenaar François Colman één van de drie afzonderlijke gebouwen en werd het huis gedeeltelijk gereconstrueerd in 1872 (registratie in 1873). De cijferankers 1866 op de oostelijk gerichte straatpuntgevel van de woning geven mogelijk het eigenlijke tijdstip aan waarop de woning werd verbouwd, terwijl de jaarankers 1883 op de rechter zijpuntgevel van het bedrijfsgebouw vermoedelijk de vervanging of herbouw van deze constructie aangeven.

Erf aan de straat afgesloten door een groen- en witgeschilderd ijzeren toegangshek aan slanke ijzeren hekpijlers. Aan de noordelijke erfzijde ingeplant boerenhuis met zuidelijk gerichte erfgevel. Zes traveeën lange bakstenen woning onder zadeldak (pannen), volgens sporen in de linker zijpuntgevel een aanvankelijk lagere woning die met een zolderverdieping verhoogd werd. Ook verschillende gevelankers wijzen er op dat de woning gefaseerd tot stand kwam. In kern teruggaand tot een minstens tot de eerste helft van de 18de eeuw opklimmende woning (zie geprofileerde stenen consoles onder de moerbalken van gepleisterde zoldering). Gepleisterde en geschilderde voorgevel afgelijnd door een geprofileerde daklijst. Per twee gegroepeerde vensters van verschillende grootte met tralies op hardstenen lekdorpel en met luikduimen, waarvan twee opkamervensters rechts. Lage zoldervensters in de vier linker traveeën. Armwaterpomp met watervergaarbak ter hoogte van de haardwand. Beraapte rechter zijpuntgevel met twee omlijste rechthoekige zoldervensters tussen de cijferankers 18 en 66. Kleine getraliede vensteropeningen met houten latei (waaronder kelder en opkamervenster) in de achtergevel op gepikte plint.

Interieur. Centrale kamer met brede Vlaamse haard van geschilderde bakstenen en van haardlijst voorziene haardbalk.

Voor de afbraak van de woning konden in 2005 op het pleisterwerk diverse geschilderde motieven in verschillende ruimten van de woning worden vrijgelegd.

Ten westen, parallel aan de straat gebouwde lange bedrijfsvleugel met van zuid naar noord: paardenstal, tas, voederhok, koeienstal en varkensstal. Op de zuidelijke zijpuntgevel met cijferankers 1883 gedateerd. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak met dakoverstek op houten schoren en afgewerkt met uitgesneden houten dakrand. Diverse muuropeningen met boog of onder houten latei.

Ten noorden gelegen kleine lage stal.

Gesloopt tijdens onderzoek.

  • VAN DE SOMPEL A. en HANSELAER L., Merkwaardige muurbeschilderingen in woningen in Kalken en Laarne, artikel Import//Export, in Vruchten van het platteland, Gemeente Laarne, 12, 2006, p. 83-86.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Hof Colman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58132 (Geraadpleegd op 02-06-2020)