erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 58136   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58136

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen uit de jaren 1870, gelegen aan een zijarm van de Eethoek, vlakbij de autosnelweg (E17-A14) en de grens met de gemeente Lochristi. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief liet François Verhofsté in 1872 een bestaande hoeve met boerenhuis en schuur volledig herbouwen en een wagenhuis bij de erftoegang optrekken. De jaarankers "1875" in de geveltop van de schuur dateren de heropbouw enkele jaren later. Erftoegang met roodgeschilderd, ijzeren hek tussen twee vierkante, bakstenen hekpijlers met hardstenen dekplaat.

Achterin gelegen boerenhuis van zes traveeën aan de oostzijde van het erf, voorafgegaan door een ondiep voortuintje afgezet door betonnen palen en ijzeren voetgangershekje tegenover de voordeur. Verankerde baksteenbouw op een gecementeerde plint en onder een zadeldak bedekt met mechanische pannen. Erfgevel begrensd door witgeschilderde imitatiehoekkettingen en met bovenaan een geprofileerde, bepleisterde architraaflijst en houten kroonlijst met tandlijst. Segmentboogvormige openingen: getraliede, beluikte vensters en toegangsdeur in geprofileerde hardstenen omlijsting. Zijtoegang in omlijsting van gesinterde baksteen. Rechterzijgevel met rondboogvormig zoldervenster.

Langgerekt bedrijfsgebouw met dwarsschuur aan de noordzijde van het erf. Verankerde baksteenbouw onder een overstekend, pannen zadeldak. Zijgevel met jaarankers "1875" in de geveltop aan de straatkant. Achtergevel met centrale korfboogpoort, rechthoekige staldeuren en vensters onder latei.

Wagenhuis haaks ingeplant naast de erftoegang. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Rechthoekige poort onder houten latei.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58136 (Geraadpleegd op 22-01-2020)