erfgoedobject

Hoeve Berringhoeve

bouwkundig element
ID: 58137   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58137

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Berringhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalige hoeve op site met walgracht gekend als "Herreberre-Paddepoel", volgens de literatuur ook soms "Berringhoeve" genoemd.

Historiek

Min of meer rechthoekige site met enkelvoudige omgrachting. Achterin gelegen tussen: Gaverstraat (ten noorden), Vaarschootstraat (ten oosten), een landweg (ten zuiden) en Berringstraat (ten zuidwesten en ten westen). Walgracht op enkele plaatsen onderbroken, onder meer ten oosten aan de kortste zijde van waar voorheen de vroegere toegangsweg met een hoek liep tot de Vaarschootstraat. De huidige rechte toegangsweg ten noorden vanaf de Gaverstraat is relatief jong (late 19de eeuw of eerste helft 20ste eeuw).

Vermoedelijk betreft het een hoeve die in oorsprong teruggaat op een laatmiddeleeuwse bewoningssite, de oudste archivalische vermeldingen zouden uit de 17de eeuw dateren. Als omgrachte hoeve met losse bestanddelen aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778): de weergegeven configuratie van gebouwen wijkt er af van die op het primitief kadasterplan (1835). Toen omvatte de site twee hoeves met losse bestanddelen: één op het noordelijk deel van het erf, bezit van Bernard Verstraten, en een op de zuidelijke helft, eigendom van Pierre J. Verstraeten. Nog volgens gegevens van het kadasterarchief werd in 1876 de vergroting van een landgebouw en het huis van de zuidelijke hoeve geregistreerd die 25 jaar eerder zou hebben plaats gevonden (omstreeks 1850). Tussen 1876 en 1892 oprichting van het huidige boerenhuis op het noordelijke erf en met de overige gebouwen samengevoegd tot één hoeve in het bezit van Pierre Verstraeten. In 1931 geregistreerde sloop van diverse landgebouwen en uitbreiding van het noordelijke landgebouw met een haakse vleugel.

Beschrijving

Erftoegang met rood geschilderd ijzeren hek aan twee zware, vierkante bakstenen hekpijlers met dekplaat. Midden op erf ingeplant boerenhuis van vijf traveeën onder zadeldak gedekt met pannen, opgericht tussen 1876 en 1892. Dubbelhuis in verankerde baksteenbouw met de voorgevel gericht naar het oosten en naar de vroegere erftoegang vanaf de Vaarschootstraat. Gewitte, gepleisterde lijstgevel met rechthoekige openingen op groen geschilderde plint. Vensters met twee verschillende types raamkozijnen uit de tweede helft van de 19de eeuw op hardstenen lekdorpel en met groen- en witgeschilderde luiken. Centrale voordeur met paneeldeur onder houten tussendorpel en gedeeld bovenlicht. Daklijst met nieuwe gootlijst. Zijpuntgevel met rest van gevelberaping.

Interieur

In de keuken-woonkamer zijn alle wanden volledig bekleed met zogenaamde Delftse tegels (eind 18de- 19de-eeuw). Tegels met spin als hoekmotief en diverse tafereeldecors in blauw en in paars zoals: vogels en andere dieren, landschappen, dorpsgezichten, scheepvaarttaferelen. In de hoge plint afwisselend met donkere schildpadtegels; op de boezem van de brede haard met centraal een kruis in donkere schildpadtegels en blauwe tegels met bloemenvaasdecor alternerend met andere decors in paars. In de achterwand van de kamer een zesdelig tegeltableau van Onze-Lieve-Vrouw (van Kevelaer) omlijst door paarse tegels met tafereeldecor in cirkel. Op de tussenwand met de gang: twee tegeltableaus een gele kanarie in vogelkooi voorstellende (één tableau onvolledig).

Vlaamse haard met geprofileerde haardlijst rechts geflankeerd door een ingebouwde vierdeurskast. Zoldering bekleed met hout. Zwarte en witte zeshoekige vloertegels. Paneeldeur aan hengsels. In de gang: tegellambrisering van witte geglazuurde tegels, blauwe plint en boordtegels met decoratieve tegelfries.

Ten noordoosten, L-vormig lang bedrijfsgebouw (stallen en dwarsschuur). Gedeeltelijk verdwenen bouwvallige constructie in baksteenbouw met rest van houten skelet van stal in vakwerkbouw, onder pannen bedaking.

  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken 1997, p. 572.
  • DE LANDTSHEER K., Bijdrage tot het Archeologisch onderzoek van de gemeente Kalken (Laarne) (O.-Vl.), onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1980-1981, Bijlage I, K13, 1-28.
  • PLUIS J., De Nederlandse Tegel decors en benamingen 1570-1930, Leiden, 1997.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Berringhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58137 (Geraadpleegd op 25-10-2020)