erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID: 58147   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58147

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Burgerhuis met eclectische inslag, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1888 door onderwijzer Léon Van de Velde. In 1906 werd er achter het huis een drukkerij opgetrokken door de toen gepensioneerde Léon Van de Velde. In 1917 werd de drukkerij vergroot; heden in gebruik als parochiezaal "Breughel".

Bakstenen woning van twee bouwlagen en vier traveeën onder een vernieuwd schilddak (samen met nummer 28). Roodbakstenen straatgevel op een hardstenen plint en onder een houten kroonlijst op klossen, met links een lichtjes dieper gelegen poorttravee. Gevel verlevendigd door enerzijds de bepleisterde en witgeschilderde horizontale banden, boog- en hoekstenen en anderzijds door een tegelfries onder de kroonlijst en de tegeltableaus onder de vensters op de verdieping. Segmentboogvormige openingen, bewaard houtwerk op de bovenverdieping. Voordeur in grijs gekleurde omlijsting op hoge hardstenen neuten.

  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 308.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58147 (Geraadpleegd op 30-10-2020)