erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 58152   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58152

Beschrijving

Achterin gelegen voormalig boerenhuis van een voorheen enkelvoudig omgrachte hofstede naast de oostelijke straatzijde, als dusdanig voorgesteld op kaart in een heerlijk renteboek van 1756 door Carolus Benthuys.

Herhaaldelijk aangepast zuidelijk gericht boerenhuis van zeven traveeën onder pannen zadeldak, minstens opklimmend tot de 18de eeuw doch in kern mogelijk teruggaand tot de 16de-17de eeuw. De afgesleten gevelsteen in de naar de straat gerichte westelijke zijgeveltop zou naar verluidt voorheen het jaartal 1579 hebben vertoond. Puntgevel in traditionele bak- en zandsteenbouw met hoekkettingen en speklagen. Centraal rechthoekig benedenvenster met zandstenen neggen, sponning en evenals het bolkozijnen zoldervenster met luikduimen en ontlastingsboog boven de latei. Verankerde gepleisterde en geschilderde voorgevel met, bij de verbouwingen naar verluidt van de jaren 1950, verlaagde rechthoekige deuropeningen en tot brede liggende vensters aangepaste vroegere vensteropeningen waaronder opkamervenster rechts. Twee toegevoegde brede klimmende dakkapellen.

Interieur. Eveneens sterk aangepast in de jaren 1950. Tongewelfde kelder op noordoosthoek met vernieuwde trap. In de westelijke kamer nog aanwezige samengestelde balkenlaag; sculpturaal bewerkte moerbalken met geprofileerde hoeken en voluutmotief aan moerbalkuiteinde, één met (vernieuwde?) slof, en één rustend op kops geplaatste moerbalken.

Gesloopt tijdens onderzoek.

  • Rijksarchief Gent, Familiefonds, 4183. Kaart in renteboek van 1756 door Carolus Benthuys.
  • VAN DE SOMPEL A. en HANSELAER L., Merkwaardige muurbeschilderingen in woningen in Kalken en Laarne, artikel Import//Export, in Vruchten van het platteland, Gemeente Laarne, 12, 2006, p. 91-92.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58152 (Geraadpleegd op 22-02-2020)