erfgoedobject

Katholieke jongensschool

bouwkundig element
ID: 58166   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58166

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige katholieke jongensschool, nu lagere afdeling van de vrije basisschool "Sint Denijs". De vrije, lagere jongensschool werd in 1880 (zie gevelsteen) opgetrokken op een stuk grond dat geschonken was door de familie Papeians de Morchoven en gelegen was in de onmiddellijke omgeving van het klooster aan de huidige Kouterstraat. Volgens de gegevens uit het kadasterarchief werd de school in gebruik genomen in 1881 (registratie in 1882). Het aan de straatkant gelegen schoolgebouw van 1880 werd volgens het kadasterarchief in 1911 uitgebreid in het verlengde ervan (noordwaarts). In 1914 registreert het kadasterarchief de bouw van een schuin achterin gelegen volume aan de zuidwestzijde van de speelplaats en ten noorden een ondiep volume overeenstemmend met de vernieuwde overdekte speelgalerij.

Schoolgebouwen gelegen aan de westelijke straatzijde tegenover de gemeentelijke begraafplaats van Kalken; de diverse vleugels omsluiten een bijna driehoekige, geplaveide speelplaats.

Schoolgebouw aan de straatkant, deels van 1880, zie gevelsteen in de straatgevel met opschrift "VRIJE SCHOOL/ GESTICHT DOOR DEN EERW./ HEER VAN WASSENHOVE/ PASTOOR VAN CALCKEN 1880" en deels van 1911. Verankerde baksteenbouw van dertien traveeën onder een leien zadeldak. Blinde straatgevel met geritmeerd door rechthoekige spaarvelden tussen lisenen; zes traveeën rechts met gedichte openingen (uitbreiding van 1911). Gecementeerde en beraapte gevel aan de kant van de speelplaats op een gecementeerde plint met schijnvoegen. Net als bij de straatgevel, verdiepte traveeën tussen muurpenanten. Grote, rechthoekige openingen onder metalen balken met I-profiel en met in de jaren 1990 vernieuwd houtwerk.

Achterin gelegen vleugel gedeeltelijk bestaand uit schoolgebouw van 1914. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (cementpannen). Lijstgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen en geritmeerd door tussen lissen gevatte rechthoekige spaarvelden met ingeschreven ruime muuropeningen onder metalen I-latei met rozetten (nieuw schrijnwerk). Aanleunende lagere vleugel in een recentere periode vervangen of vernieuwd.

  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 499.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Katholieke jongensschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58166 (Geraadpleegd op 29-11-2020)