erfgoedobject

Katholieke meisjesschool

bouwkundig element
ID: 58167   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58167

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige katholieke meisjesschool, nu kleuterafdeling van de vrije basisschool "Sint Denijs".

De vrije, lagere meisjesschool werd volgens de literatuur in 1879 opgetrokken op een perceel naast het bestaande klooster aan de huidige Kouterstraat. Dit perceel was na een ruil met de weduwe en kinderen De Veirman eigendom geworden van pastoor Van Wassenhove. De zusters van het Heilig Hart van Maria van Nederbrakel werden uitgenodigd door de bisschop van Gent om voor het onderwijs in de nieuwe meisjesschool in te staan. De schoolgebouwen werden in gebruik genomen op 1 oktober 1879. De literatuur vermeldt dat er in 1896 vier klassen verdeeld waren over drie lokalen. De school werd in 1906 uitgebreid met een vierde lokaal dat paalde aan de gebouwen van de lagere school. In 1913 bouwde men een vierde bewaarklas in de bewaarschool. In datzelfde jaar werd er een nieuw schoolgebouw met twee klassen van de lagere school opgetrokken aan de oostzijde van de speelplaats (tegenover het schoolgebouw van 1879). In 1931 werden er opnieuw twee klassen bijgebouwd. De kapel aan de kant van de kantschool werd in 1938 ingericht om een tiende klas in onder te brengen. Dit noodlokaal werd het jaar nadien al verlaten, nadat een nieuw lokaal was opgetrokken.

Schoolgebouwen ingeplant binnen straatbocht aan de oostelijke straatzijde, naast het huidige rusthuis en tegenover de gemeenteschool van Kalken. Centrale, langgerekte geplaveide speelplaats met schoolgebouwen aan de oost- en westzijde ervan. Bakstenen muur aan de zuidwestzijde van het schooldomein (straatkant) naast tweede, kleinere speelplaats en met aanleunende overdekte speelgalerij: houten dakgebint onder golfplaten lessenaarsdak op slanke gietijzeren zuilen.

Bakstenen schoolgebouw van 1879 aan de westzijde van de speelplaats. Langgerekte en verankerde baksteenbouw van dertien traveeën onder een zadeldak bedekt met pannen. Traveeën afgelijnd door bakstenen lisenen met verankering en bekroond met een bakstenen daklijst. Grote, rechthoekige openingen onder metalen latei met I-profiel (vernieuwd houtwerk). Op één van de middelste penanten: spitsboogvormige, beglaasde gevelnis met beeld van de Heilige Jozef met Jezuskind met kruis. Recent toegevoegde speelgalerij aangebouwd tegen de achter en linkerzijgevel (noord- en oostzijde).

Schoolgebouw van 1913, gelegen ten noordoosten van de centrale speelplaats. Oranjerode baksteenbouw van tien traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Lijstgevel op gecementeerde plint met in spaarvelden ingeschreven rechthoekige muuropeningen. Ruime haast vierkante vensters en dubbele deuren (nieuw schrijnwerk).

  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 499, 503, 510-513.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Katholieke meisjesschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58167 (Geraadpleegd op 30-10-2020)