erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 58176   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58176

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Dwars op de straat gelegen dorpshuis, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1865. Dubbelhuis van drie traveeën met aan de zuidzijde het voormalige erf, aan de straatkant afgesloten door een haag en ijzeren hek tussen dito pijlers. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met mechanische pannen. Erfgevel op gecementeerde plint in imitatiebreuksteen met rode schijnvoegen; gevel afgelijnd door getande houten kroonlijst. Rechthoekige openingen, aan de erfzijde met tijdseigen afgeronde bovenhoeken (bewaard houtwerk). Kopgevel aan de straatkant met rondboogvormig zoldervenster. Achtergevel met opkamervenstertje boven getralied keldergat onder houten latei.

Gesloopt tijdens onderzoek.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58176 (Geraadpleegd op 28-10-2020)