erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID
58183
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58183

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Villa in eclectische stijl. Het kadasterarchief registreert de nieuwbouw ervan in 1908, als bezit van dokter Jules Janssens. Later woning van de familie Van der Meirsch. Op grond onder meer van stilistische overeenkomsten is het ontwerp vermoedelijk toe te schrijven aan architect Theophile Présiaux (Lede).

Vrijstaande villa met voor- en achtertuin. Rode baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder deels aangepaste snijdende zadeldaken bedekt met leien: verdwenen nokkam, vereenvoudigde puntgeveltop door verwijderde overstekken met decoratief uitgesneden dakranden en houten pinakelbekroning en de verdwenen steile dakconstructie van het voormalige torenvolume confer archieffoto). Gebruik van wit- en groengeglazuurde steen voor de bogen, horizontale banden en het rondboogfries bovenaan het voormalige torenvolume. Gebruik van blauwe hardsteen voor doorgetrokken onderdorpels, de puilijst en de sluit- en aanzetstenen. Hoge plint met breuksteenblokken op een hardstenen sokkel (verhoogde begane grond). Straatgevel met aangepaste en verlaagde vensteropeningen met vernieuwd houtwerk (voormalige tweelichten). Centrale deurtravee uitgewerkt tot (nu ingekorte) okseltoren. Rondboogdeur tussen geprofileerde postamenten met bewaarde vleugeldeur voorzien van deurroosters en getralied bovenlicht. Linkerzijgevel met erker op decoratief uitgewerkte schoren; onderzijde met troggewelven tussen metalen liggers en metalen I-lateien versierd met rozetten.

Tweedelige, vrijstaande garage aan de straatkant. Gecementeerde baksteenbouw met imitatie-rustica en roodgeschilderde schijnvoegen onder een overstekend zadeldak met kunstleien (nok loodrecht op de straat). Voorpuntgevel onder uitgesneden houten dakrand met rechthoekige poort onder I-latei versierd met rozetten (vernieuwde garagepoort) en omlijste oculus in de geveltop.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 574.
  • VAN ACCOLEYEN P., Bouwmeester Theophiel-Alexander Présiaux een vergeten ontwerp van formaat, in Ken uw dorp, Jaarboek Heemkundige kring Heemschut-Lede, 26, 1999, p. 17-31.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58183 (Geraadpleegd op )