erfgoedobject

Hoeve Ruytenshof

bouwkundig element
ID: 58192   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58192

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamde Ruytenshof, gelegen binnen een rechthoekig, enkelvoudig omgracht erf omheind door een gemengde, hulst-, meidoorn- en beukhaag en toegankelijk via een witgeschilderd ijzeren hek. Boerenhuis beschermd als monument en erf als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 18.10.1995.

Achterin, haaks op de straat ingeplant boerenhuis met zuidelijk georiënteerde voorgevel, van zes traveeën en één bouwlaag, heden onder overstekend rieten zadeldak (van 1992) ter vervanging van de oorspronkelijke bedekking met stro, riet en kemp. Vernieuwde zijaandaken met vlechtingen; rechter zijgevel met nieuw segmentboogvormig venster, toegevoegd in 1992. Haakse achterkeuken van twee traveeën onder pannen zadeldak. Twee rechter traveeën, naar verluidt oorspronkelijk een afzonderlijke knechtenwoning.

Verankerde bakstenen voorgevel op grijze geschilderde plint. Rechthoekige vensters op hardstenen dorpels en vernieuwde witgeschilderde luiken. Rondboogdeur in opvallende rechthoekige geprofileerde zandstenen omlijsting met imposten en sluitsteen; jaartal "17-53"in de zwikken. Rechthoekige houten deur, houten latei en rondboogvormig bovenlicht met waaier. Bekronende geprofileerde gewitte kroonlijst en iets smaller bakstenen dakvenster met tuitgevel en muurvlechtingen. Korfboogvormig zoldervenster met zandstenen lateien en uilengat. Oorspronkelijke gepleisterde geprofileerde daklijst bij de restauratie vervangen door een getrapte bakstenen lijst.

Gewitte achtergevel op gepikte plint, onder dakoverstek afgelijnd door een overhoekse baksteenfries. Getralied keldergat met hardstenen latei en opkamervenster onder houten latei in de noordwesthoek. In de oksel met de aanbouw, ijzeren armpomp met hardstenen vergaarbak onder pannen afdak. Bakstenen achterkeuken met sporen van verbouwingen en aanleunend stalletje onder lessenaarsdak. Zijdelings aansluitende bakoven onder pannen zadeldakje en nieuwe met hout beklede top.

Interieur. Houten zoldering met versierde moerbalken op geprofileerde zandstenen consoles. Originele binnendeur gevat in een rechthoekige omlijsting van gesinterde en rode baksteen. De achterkeuken behoudt een brede haard met gesinterde bakstenen wangen.

Tegenover het boerenhuis, schuin ingeplant heden herbestemd bedrijfsgebouw, opklimmend tot de 19de eeuw. Rechthoekig bakstenen gebouw onder overstekend pannen zadeldak met bewaarde schuurpoort onder verhoogd dakschild en nieuwe muuropeningen.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, onroerend erfgoed, archief.
  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 573.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Ruytenshof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58192 (Geraadpleegd op 28-10-2020)