Langgestrekte vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Beverst
Straat Appelveldstraat
Locatie Appelveldstraat 54, Bilzen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bilzen (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Bilzen (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Langgestrekte vakwerkhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-07-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Historiek

De hoeve wordt voor de eerste maal kadastraal geregistreerd in 1915 (mutatieschets a) als een langwerpig volume dwars op de huidige Appelveldstraat. Ten zuidoosten van de hoeve is een smal bijgebouw opgetekend. Volgens de huidige eigenaar zou de hoeve zijn gebouwd rond 1913 -1914. De hoeve zelf heeft tot op heden geen volumewijzigingen ondergaan. Op de mutatieschets van 1959 zijn - de nog bestaande - uitbreidingen ter hoogte van de voorgevel en achteraan de zuidelijke langsgevel al opgetekend. Deze uitbreidingen zijn slechts bergruimtes in minderwaardig materiaal. Het kleinere, langwerpig volume achteraan, met inplanting dwars op de vakwerkhoeve is een garage/ berging opgetrokken uit prefab betonplaten en heeft geen enkele erfgoedwaarde.

Beschrijving

De langwerpige hoeve is dwars op de Appelveldstraat ingeplant. Het gebouw is opgetrokken in stijl-en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een lage, gecementeerde bakstenen stoel. De hoeve met schuur-woonhuis ordonnantie omvat vijf traveeën onder een zadeldak met mechanische pannen. Ankerbalkgebint met zes gebintstijlen, twee gebintstijlschoren en vier tussenstijlen. Het kapgebint is een ankerbalkstandjuk met gebogen jukschoren en blokkelen.

De kopgevels van het gebouw gaan grotendeels schuil achter later opgetrokken bijbouwsels. Het bovenste gedeelte van de kopgevel aan de straatzijde is bekleed met een houten beschieting. In de zuidelijke langsgevel bestaan de muuropeningen uit twee beluikte vensters in het woonhuisgedeelte, een zolderluik en een deur met een bovenlicht. In de stal is er een deur met laadvenster erboven. In de noordelijke langsgevel zijn er vier kleine venstertjes en één deur.

Het woongedeelte behield de traditionele indeling, als bestaande uit twee vertrekken gescheiden door een dubbele schouw en daarachter (aan de noordzijde van het gebouw) een strook met kleinere (slaap)vertrekken.

Bron: Beschermingsdossier DL002591 (2010)

Auteurs: Pauwels, Dirk

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beverst

Beverst (Bilzen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.