erfgoedobject

Boerenburgerhuis

bouwkundig element
ID: 58211   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58211

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Boerenburgerhuis volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1902 door landbouwer Casimir Van Nieuwenhuyse. Voorheen met uithangbord boven de voordeur.

Gekasseide erfoprit met ijzeren toegangshek links van het boerenhuis. Aan de straatkant gelegen bakstenen huis van zes traveeën met links een aansluitende poorttravee onder zadeldak met pannen. Roodbakstenen straatgevel met knipvoegen op een gecementeerde en geschilderde plint. Gebruik van gesinterde baksteen in horizontale banden. Decoratieve verankering, onder meer ruitvormig anker boven de poort in de linkertravee. Getoogde openingen op hardstenen lekdrempels met vernieuwd houtwerk. Zijgevels met rondboogvormige zoldervensters.

Dwars op de achtergevel van het boerenhuis gelegen schuur/stalvolume, aan de oostzijde van het verharde erf. Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken bedekt met rode, Vlaamse pannen.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boerenburgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58211 (Geraadpleegd op 05-07-2020)