erfgoedobject

Herberg en afspanning Het Gulden Hoofd

bouwkundig element
ID: 58212   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58212

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige herberg en afspanning "Het Gulden Hoofd", gelegen op de hoek met de Koffiestraat en vandaag in gebruik als café "De Beize". In 1855 werd de bestaande bebouwing op de hoek met de Koffiestraat afgebroken; volgens gegevens uit het kadasterarchief werd de huidige herberg in 1856 opgetrokken in opdracht van brouwer Joseph De Smet. Het ontstaan van de herberg kadert in de expansiepolitiek van de toenmalige brouwerij van Jan Joseph De Smet. Vanaf 1892 werd de herberg eigendom van de vennootschap gevormd door Alfred en Maurice Cremers, hun schoonbroer Polydore Ongena en Hortensia Cremers. In de jaren 1920-1930 werd de herberg verhoogd aan de straatzijde en voorzien van een nieuwe straatgevel onder opgetrokken, geknikt dakschild.

Site aan de kant van de Koffiestraat afgesloten door een betonnen hek met draadafsluiting. Verharde parking tussen het café en het voormalige koetshuis.

Verankerd bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën onder een leien zadeldak, deels geknikt voorste dakschild met dakkapellen. Baksteenbouw op een gecementeerde plint en met bakstenen lijstwerk bovenaan de voor- en achtergevel. Roodbakstenen straatgevel van de jaren 1920-1930 met rechts afgeschuinde poorttravee. Rechthoekige openingen met vernieuwd houtwerk. Zijgevels met rondboogvenster ter hoogte van de zolderverdieping; linkerzijgevel met (getraliede) keldervensters. Dwars op de Vromondstraat gelegen, voormalig koetshuis met wagenhuis en paardenstal. Baksteenbouw onder een sterk overstekend, leien zadeldak. Straatpuntgevel en achtergevel met pilastergeleding en aaneengeschakelde rondbogen met sluitsteen. Rechthoekige openingen onder witgeschilderde lateien of bakstenen strekken en één rondboogvenster links van de poort. Laadluik ter hoogte van de zolderverdieping.

  • VAN DE SOMPEL A. - HANSELAER L., Herberg Het Gulden Hoofd, een 19de eeuws gebouw, schakel..., onuitgegeven nota, s.l., s.d.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herberg en afspanning Het Gulden Hoofd [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58212 (Geraadpleegd op 28-10-2020)