erfgoedobject

Weverij Tissage de Calcken

bouwkundig element
ID: 58214   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58214

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige weverij "Tissage de Calcken". Achterin gelegen rest van weverijfabriek volgens gegevens van het kadasterarchief opgericht in 1899 door Vve E. Rassaert & Cie, naast een in de linker achterhoek van het latere fabrieksterrein gelegen kapel die in 1865 gebouwd werd door brouwer Pierre Francois Dauwe van Kalken (registratie in 1876). Het bedrijf was de voortzetting van de weverij gebouwd in 1894 door fabrikant Edouard Rassaert aan de overzijde van de straat naast zijn woning. Sinds 1903 genaamde Société Anonyme Tissage mecanique de Calcken, die in 1909 de fabriek vergrootte met opslorping van de vroegere kapel en wat tevens gepaard ging met de oprichting van de ronde fabrieksschoorsteen. Nadien eigendom van de familie Luyckx (tot 1956). In 1944 kadastraal geregistreerde vergroting van voor 1932 van het bedrijf gepaard met oprichting van nieuwe lage gebouwen aan de straatzijde waaronder woning links.

Nog opeenvolgende uitbreidingen en aanpassingen vooral in de jaren 1960-1970. Na stopzetting van de weverij nu in gebruik als opslagplaats.

Binnen het sterk door nieuwbouw gewijzigde fabrieksterrein is nog een gedeelte van de vroegere weverijgebouwen (1899-1909) bewaard gebleven. Achterin gelegen baksteenbouw onder raekemdaken (pannen) met nok parallel aan de straat en vergezeld van een ronde bakstenen fabrieksschoorsteen.

  • BOGAERT E. - VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 229-231.
  • VAN DE SOMPEL A., Enkele gegevens over een Kalkense dorpsweverij eind 19de eeuw-begin 20ste eeuw: van de Tissage Ed. Rassaert tot de Tissage Mecanique de Calcken S.A., in Castellum, XVI, 3-4, 1999, p. 86-105.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Weverij Tissage de Calcken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58214 (Geraadpleegd op 25-10-2020)