erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 58223   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58223

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen met boerenhuis ten noorden en grote dwarsschuur ten westen op het met gras begroeide erf, van de straat afgesloten door een brede gracht.

Boerenhuis met één bouwlaag onder pannen zadeldak, in kern opklimmend tot eind 18de eeuw, naar verluidt voorheen boven de deur vroeger gedateerd 1780. Erfgevel met nieuw bakstenen parement, aangepaste en verbrede vensters en een rechthoekige deur in de derde travee, naar verluidt aangepast in 1951.

Van het interieur bleef enkel de originele woonkamer met een samengestelde balkenlaag en grote haard links van de deur behouden. De zware geprofileerde moerbalk met versierde uiteinden is voorzien van een Jeruzalemkruis, omgeven door bladwerk. Tegen de linker wand, grote Vlaamse haard met geprofileerde witgeschilderde bordenlijst, betegelde boezem en haardwanden. Traditioneel wit en blauwe tegels op de schouwboezem vertonen typische tafereeldecors met landschappen, vissen en scheepvaarttaferelen. Achterwand van de haardmond voorzien van twee tegeltableaus met Colombine en Harlequin in sepia, omkaderd met schildpadtegels; tegen de haardwangen omvat de betegeling midden een met schildpadtegels omkaderde tegel. De overige tegels stellen tafereeldecors voor met voornamelijk kinderspelen of zoogdieren.

Ten westen, recente bakstenen dwarsschuur en stallen, onder overstekend pannen zadeldak afgewerkt met een gelobde houten dakrand. Erfgevel met groengeschilderde poorten en deuren onder houten lateien.

  • PLUIS J., De Nederlandse Tegel, decors en benamingen, 1570-1930, Leiden, 1997.

Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58223 (Geraadpleegd op 25-10-2020)