erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
58225
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58225
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen, mogelijk opklimmend tot het midden van de 18de eeuw zie de (mogelijk gerecupereerde) balk in de huidige stal met inscriptie "1746". De Ferrariskaart (1771-1778) geeft vermoedelijk al het huidige boerenhuis en de huidige schuur weer. Volgens het kadasterarchief werd het boerenhuis in 1876 aan de achterzijde vergroot in opdracht van landbouwer Pierre Hullaert. De stal aan de zuidzijde van het erf werd opgetrokken in de jaren 1937-1938. Deels met kasseien verhard en deels begraasd erf met kleine boomgaard, aan de straatkant afgesloten door een ligusterhaag en gracht. IJzeren toegangshek en gekasseide oprit.

Loodrecht op de straat ingeplant boerenhuis van zes traveeën met een traditioneel naar het zuiden gerichte erfgevel. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak met pannen. Bepleisterde en groengeschilderde erfgevel op een gecementeerde plint en witgeschilderde achtergevel op een gepikte plint. Rechthoekige openingen met bewaard houtwerk (groen- en witgeschilderde luiken). Rechtertravee met geschilderd pseudovenster. Toegangsdeur rechts met getraceerd bovenlicht. Armwaterpomp tegen de erfgevel. Later toegevoegd volume met achterkeuken en serre op bakstenen voet (linkerzijgevel). Tegen de rechterzijgevel is een stalvolume aangebouwd.

Interieur. Woonkamer met samengestelde balkenlaag en Vlaamse schouw met geprofileerde haardlijst. De vroegere betegeling op de haard is verwijderd en enkele gerecupereerde, zogenaamde Delftse tegels (18de of 19de eeuw) zijn verspreid in huis bewaard. Blauwe en paarse tegels met ossenkop (voorstellingen in cirkel), lelie (voorstellingen in achthoek) en spin als hoekmotief en met onder meer voorstellingen van dieren, jachttaferelen, bijbelse voorstellingen en rivierzichten. Behouden opkamer en huiskelder. Portaal met wandtegels (onder meer tegelboord) en cementtegelvloer. Tegen de rechterzijgevel aangebouwde stal met haard en balk met inscriptie "1746". Deels ingevallen dwarsschuur met naar verluidt een in de jaren 1950 aangepaste voorgevel. Verankerde baksteenbouw met uitbreiding in betonnen snelbouwstenen onder een overstekend zadeldak met pannen (evenwijdig met de straat). Centrale doorrit met aan de erfzijde een hoger opgetrokken schuurpoort onder sleepdak. Rechthoekige openingen onder bakstenen strekken of houten lateien. Alternerend groen- en witgeschilderd houtwerk.

Stallen aan de zuidzijde van het erf naar verluidt uit de jaren 1937-1938 (koeien-, voeder- en paardenstal). Verankerde baksteenbouw onder overstekend pannen zadeldak, aan de erfzijde rustend op schoren. Rechthoekige openingen onder houten lateien. Alternerend groen- en witgeschilderd houtwerk.

Laag, ééndelig bakhuis op het achtererf. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak bedekt met pannen (nok evenwijdig met de straat). Gedeeltelijk hermetst met betonnen snelbouwstenen. Voorpuntgevel met deur onder houten latei, achterpuntgevel met laadluik. Bewaarde haard met ovendeur.


Bron     : Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58225 (Geraadpleegd op )