Laarne-Fabriek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Laarne
Deelgemeente Laarne
Straat Lange Meire
Locatie Lange Meire 56, Laarne (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Laarne (adrescontroles: 01-05-2008 - 01-05-2008).
  • Inventarisatie Laarne (geografische inventarisatie: 01-09-2001 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Laarne-Fabriek

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Laarne-fabriek ook fabriek Hanus geheten, nu textielfabriek "Microfibres Europe". Als "Tissage de Laerne De Porre" opgericht in 1898 door Louis De Porre uit Gent. In 1905 werd het dieper gelegen fabrieksgebouw van 1898 (volgens kadasterarchief, registratie in 1899) aangekocht door Ferdinand Hanus. De afdeling Laarne van het bedrijf Hanus kende een grote bloei en werd dan ook volgens de gegevens uit het kadasterarchief sterk uitgebreid in het eerste kwart van de 20ste eeuw. De stoomweverij werd in 1911 aan de zuidzijde uitgebreid met een verdubbeling van de bebouwde oppervlakte tot gevolg. In 1912 registreert het kadaster de uitbreiding van de fabriek aan de oostzijde en de plaatsing van een dynamo in de weverij met stoomspinnerij. De N.V. "Etablissement Textiles Fernand Hanus" werd opgericht in 1925. Vanaf 1954 worden er synthetische vezels gesponnen. In 1967, onder René Hanet, fusioneerde de fabriek met N.V. UCO en N.V. LOUTEX tot de firma S.A. UCO N.V. Het textielbedrijf werd verder uitgebreid en gemoderniseerd. Het bedrijf beslaat in de jaren 1980 een oppervlakte van zeven hectare, waarvan vier hectare voor de gebouwen, en omvat een spinnerij van 40.000 spindels, vier zalen voor de verwerking van synthetische vezels en een spinnerij met 250 weefgetouwen.

Fabrieksgebouwen gelegen tussen de Lange Meire, Korte Meire en de Veldmeersstraat. Textielfabriek met katoenspinnerij en weverij uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en systematisch uitgebreid in de loop van de 20ste eeuw. Bakstenen fabrieksgebouwen onder zaagtandbedaking in hoofdzaak daterend uit de jaren 1910 en deels verbouwd en heringericht. Hoge ronde fabrieksschoorsteen met letters "F H" verwijzend naar Fernand Hanus wellicht behorend bij rest van uitbreiding uit de jaren 1920; verjongende, bakstenen schoorsteen met metalen banden.

  • BOGAERT E. en VAN DE SOMPEL A., Kalken van de Franse Revolutie tot de gemeentefusie met Laarne, Kalken, 1997, p. 231-232.
  • SCHEPENS E.L., BALTHAU E. e.a., Laarne herzien, Laarne, 1991, p. 45, 52, 53.

Bron: Bogaert C., Duchêne H., Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Laarne

Laarne (Laarne)

is gerelateerd aan Reeks arbeiderswoningen

Lange Meire 58-60, 66-76, Laarne (Oost-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Reeks arbeiderswoningen

Lange Meire 78-92, Laarne (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.