Oorlogsmonument

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Laureins
Deelgemeente Sint-Laureins
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat zonder nummer, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Laureins (adrescontroles: 06-05-2008 - 07-05-2008).
  • Inventarisatie Sint-Laureins (geografische inventarisatie: 01-05-2003 - 31-08-2003).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Oorlogsmonument

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Het hardstenen oorlogsgedenkteken, op de sokkel gesigneerd: "J. De Visscher/ Eekloo" werd volgens een inscriptie op de achterzijde: "Opgericht met giften der ingezetenen/ 26 september 1920".

Vroeg voorbeeld van een herdenkingsteken, opgericht kort na de opdracht aan de gemeenten om voor de militaire en burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog een monument op te richten. Monument in de vorm van een stèle op vierkante sokkel met uitgespaarde hoeken, bovenaan met opschrift: "Aan onze helden/ 1914-1918". Op de stèle staan de namen van de gesneuvelden met rechts ervan in laagreliëf de voorstelling van een treurende vrouw, verwijzend naar verdriet en lijden. Onderaan: namen van slachtoffers uit 1940-1945 toegevoegd. Sokkel versierd met twee gekruiste palmtakken, symbool voor overwinning.

Een laag, fraai smeedijzeren hekwerk op achtzijdige plattegrond omgeeft het gedenkteken en de bloemenperken en struiken.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Sint-Laureins)

is gerelateerd aan Opgaande bruine beuk als vredesboom Sint-Laureins

Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Laureins)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.