Tiendenpaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Laureins
Deelgemeente Sint-Margriete
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer, Sint-Laureins (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Sint-Laureins (adrescontroles: 06-05-2008 - 07-05-2008).
  • Inventarisatie Sint-Laureins (geografische inventarisatie: 01-05-2003 - 31-08-2003).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Tiendenpaal

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tiendenpaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eén van de drie bewaarde paalstenen in Sint-Margriete op de grenslijn van de tiendrechten van de Sint-Baafsabdij en van het kapittel van Doornik. In de streek werden reeds in de 13de eeuw tiendgebieden afgebakend door de abdij van Sint-Baafs, door de Sint-Pietersabdij en door het kapittel van Doornik, namelijk kort na de afbakening van de parochiegrenzen in 1244 en 1249. De zuidwest-noordoost gerichte grens tussen de tienden van Sint-Baafs, Sint-Pieters en het kapittel van Doornik, tevens de parochiegrens tussen Sint-Jan-in-Eremo en de verdwenen parochie van Roeselare (nu Sint-Margriete), vormde later de gemeentegrens tussen Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo. In 1482 werden door de Sint-Baafsabdij vier palen geplaatst op de reeds in 1244 getrokken grens. De paalsteen in de voortuin van de parochiekerk op het Kerkplein is vermoedelijk afkomstig van de Roeselarepolder en werd aldaar geplaatst in 1654 op de plaats waar in 1482 ook een paal geplaatst werd, naar aanleiding van het plaatsen van nieuwe grenspalen na de indijking van verschillende kleine polders in 1652 die het ontstaan gaven aan de Generale Vrije Polder. In de jaren 1960 werd de paal geplaatst aan het gemeentehuis van Sint-Margriete en in 1990 verhuisde hij naar zijn huidige locatie bij de kerk. Deze paalsteen van 1654 is gelijkaardig aan de paalsteen in de Sint-Livinuspolder. Op één zijde vindt men de letters SB, op de andere zijde stond SB en Dor/nick, nu bijna onleesbaar geworden. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 03.06.2005.

  • Gemeentearchief Sint-Laureins, nummer 1.853.1.
  • Kadasterarchief Gent.
  • Rijksarchief Gent, Verzameling Kaarten en Plans.
  • AALBREGTSE M.A., Merkwaardige grenspalen en grensstenen, Oostburg, 1974, p. 9-11.
  • GOTTSCHALK M.K.E., Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen, deel I, 1955, deel II, 1958.
  • VERSTRAETE D., Over Sint-Margriete, het dorp dat dikwijls verhuisde, Historische verkenningen in het Meetjesland, Maldegem, 1982, p. 257-271.
  • VERSTRAETE D., Geteisterde dorpen in het noorden van het Meetjesland, Appeltjes van het Meetjesland 8, 1957, p. 77-107.
  • VERSTRAETE D., Een paalkwestie in de omgeving van Sint-Margriete, Appeltjes van het Meetjesland 16, 1965, p. 66-81.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2003

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkplein

Kerkplein (Sint-Laureins)

maakt deel uit van Krekengebied Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo

Sint-Jan-in-Eremo, Sint-Margriete, Waterland-Oudeman (Sint-Laureins)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.