erfgoedobject

Villa in eclectische stijl

bouwkundig element
ID
58392
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58392

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa van vier woningen in eclectische stijl, respectievelijk zogenaamd "Vergeet me niet" (nummer 73), "Hortensia", voorheen "Klokke Roeland" (nummer 75), "Nachtegaal" (nummer 40) en "Duinviooltje" (nummer 42). Beschermd als monument.

Opgetrokken in 1908 naar ontwerp (1907) van de architect Jozef Viérin (Kortrijk, 1872-Brugge 1949), uitgevoerd door aannemer Albin Janssens uit Heist (zie plaquette zijgevel van nummer 75). De opdrachtgever is de Kortrijkse fabrikant-ingenieur Pieter-Jozef Laigneil, die in 1913 ook de drie- later viervoudige villa Duinbergenlaan 62-64-66 / Elisabethlaan 281, zal laten bouwen.

Vierwoonst in eclectische stijl met verwerking van enerzijds elementen uit de cottagestijl met Normandische inslag, zie onder meer erkers, loggia's en pseudo-vakwerk, en anderzijds elementen die terugwijzen naar diverse bouwstijlen, zie onder meer hoektorenvormige uitbouwen en gevelornamentiek (medaillons). Langs de Duinendreef voorzien van -thans deels verharde- voortuinen met houten afsluiting, gecementeerd bakstenen muurtje bij nummer 42. Bouwblok van twee bouwlagen en een souterrain onder leien zadeldak, schilddak bij nummer 40; diverse -vernieuwde- dakkapellen en lage schoorstenen. Het oorspronkelijk kleurrijk materiaalgebruik van baksteen, bepleistering en pseudo-vakwerk is verdwenen onder de volledig witgeschilderde gevelparementen, borstweringen, witgeschilderd bij nummer 73. Schrijnwerk grotendeels vernieuwd. Gebruik van natuursteen voor onder meer lateien, dorpels en consoles; simili voor muurdammen van de hoekerker bij nummer 40. Pittoresk silhouet door de puntgevels en de in- en uitspringende muurvlakken als gevolg van erkers en loggia's; opmerkelijke doorlopende veelzijdige hoekerkers onder leien torenspits. Scheiding van de woonsten gelegen aan de zijde van de Duinbergenlaan is benadrukt door de opdeling van onder meer de grote puntgevel en het oeil de boeuf in de geveltop. Het gevelfront aan de zijde van de Duinendreef wordt in grote mate herhaald aan de achterzijde (onder meer zijgevel van nummer 73). Nummer 42 is sterkst verbouwd zie erker, balkon en inkom; in zijgevel van nummer 40 terras onder erker dicht gemaakt en uitgebreid. Rechthoekige muuropeningen veelal vervat in korfboognis; rondboogopeningen in hoekerkers. Hoger gelegen inkomportalen toegankelijk via steektrappen, bij nummers 73-75 leidend naar open terras met houten pijlers; nieuwe ijzeren leuning bij nummer 73. Geveldecoratie onder meer reliëfplaquettes in de vorm van medaillons (nummer 73 en nummer 40), onder meer portretmedaillons met profiel van man en vrouw (nummer 73); oorspronkelijke gevelsteen met huisnaam (nummer 73).

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1908/3, 1929/1.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 1398, 1759, 1889, 2272, 2420, 2865, 3120, 3332, 3366.
  • Gemeentelijk archief Knokke-Heist, Bouwdossiers, Duinbergen, nr. K-H O.W. 12/1907.
  • Sint-Lukasarchief Brussel, Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de villawijk Duinbergen te Knokke-Heist, deel I, in opdracht van WITAB, mei-juni 1996.
  • BONNEURE F. e.a. (red.), Lexicon van West-Vlaamse Beeldende Kunstenaars, Deel 1, Kortrijk, 1992, p. 139.
  • DELETANG M., Un maître du régionalisme Joseph Viérin, in Bâtir, jg. 43, 1943, p. 737.

Bron: CALLAERT G., VANNESTE P. & HOOFT E. met medewerking van DE LEEUW S. & STRUYF J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Villa in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58392 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.