Villa The Haddock

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Lommergang
Locatie Lommergang 2, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vakantiewoning Haddock

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Villa The Haddock

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-2004.

Beschrijving

"Haddock", villa gebouwd in 1967-1968 als minimale vakantiewoning naar ontwerp van de Gentse interieurarchitect Jacques Kint (° 1923) in samenwerking met architect Leo De Vos (Brussel), opgetrokken door de bouwonderneming "Bouwbeton" (Meulebeke). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 16/01/2004.

Jacques Kindt behaalt in 1969 met deze vakantiewoning de internationale architectuurprijs van het Nationale Instituut voor de Huisvesting. Deze wedstrijd kadert in pogingen van het N.I.H. om de moderne technologieën, zoals prefabricatie of systeembouw, in de productie van woningen ingang te doen vinden. Reeds in 1946 wordt op hun initiatief de "Internationale tentoonstelling van de huisvesting" georganiseerd te Brussel.

De villa "The Haddock" (vertaling de "schelvis") wordt in 1967 gebouwd op een nog onbebouwd perceel duinengrond. Bij de inplanting en vormgeving van de vakantiewoning is rekening gehouden met o.m. de oriëntatie en de reeds bestaande aanplantingen (o.m. bomen) als natuurlijke bescherming. Opgetrokken op vrij beperkte oppervlakte in omgevende tuin met resterend natuurlijk glooiend duinreliëf.

Kleine villa in hedendaagse stijl gebouwd als minimale vakantiewoning. Eenvoudig volume van drie bouwlagen onder plat dak met opengewerkte benedenverdieping die de overkragende bovenbouw ondersteunt. De woning rust hierdoor als het ware op een sokkel, een principe dat reeds bij de duinhuizen uit het begin van de 20ste eeuw werd toegepast omwille van het glooiend bouwterrein en om plaats te maken voor natuur en reliëf. Groot overkragend terras aan de zuidzijde.

Eenvoudig en duurzaam materiaalgebruik. Gewapend betonskelet bestaande uit platen die steunen op kolommen, pijlers en horizontale verdeelbanden waartussen staalprofielen en houten prefab-wandelementen; balken en kepers in oregon. Bakstenen witgeschilderde sokkelvormende onderbouw en grijsgeverfde dwarsmuur. Buitenbekleding van de bovenbouw bestaat uit onbehandelde platen Western Cedar. IJzeren raamomkadering voorzien van isolerende thermopane beglazing. Luchtverwarming.

De meeste bouwonderdelen zijn geprefabriceerd om kosten en bouwduur te drukken waardoor de woning in een minimale tijd kon worden opgetrokken.

Overzichtelijk en eenvoudig vierkant grondplan, dat zich rond de verticale doorgang ontwikkelt op drie niveaus. Benedenverdieping aan de basis van de natuurlijke duinhelling, met minimum aan gesloten nutruimten, o.m. toilet en bergruimte met o.m. luchtkoker voor verwarming. Zeer groot overdekt betegeld terras voor veelzijdig gebruik, o.m. speelgelegenheid bij regenweer. Stelplaats voor auto en boot aan oostzijde. Aan noordzijde in de duinhelling ingewerkte dwarsmuur (straat) als bescherming tegen de wind. Transparante ingang met kleine vestiaire waarachter ijzeren spiltrap naar de overkragende woning op hoger gelegen niveau.

De villa "The Haddock" is geconcipieerd als vakantiewoning waar de familie van de architect elkaar kan ontmoeten buiten de dagelijkse bezigheden. In deze optiek gebouwd op vrij beperkte oppervlakte, waar de centrale spiltrap alle bouwlagen verbindt, zodat je als het ware "verplicht" bent elkaar te ontmoeten.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1967/9.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 3265, 5125.
  • BEKAERT G. ; STRAUVEN F., Bouwen in België 1945-1970, s.l., s.d., p. 298-290.
  • BERNDSEN J. ; SAAL P. ; SPANGENBERG F., Met zicht op zee. Tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland, 's Gravenhage, 1985, p. 230.
  • Habitation de vacances à la côte, Lommergang, Heist/Duinbergen, in La Maison, jg. 24, nr. 9, 1968, p. 366-373.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Hooft, Elise

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lommergang

Lommergang (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.