Ensemble van burgerhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Poststraat
Locatie Poststraat 12-16, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Samenstel van twee burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis
gelegen te Poststraat 14, Poststraat 16 (Knokke-Heist)

Deze bescherming is geldig sinds 02-10-2003.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis
gelegen te Poststraat 12 (Knokke-Heist)

Deze bescherming is geldig sinds 02-10-2003.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlcottagestijl
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Samenstel van twee symmetrische rijwoningen gebouwd in 1907, oorspronkelijk in cottagestijl met pseudo-vakwerk over de volledige gevel. Gevels later aangepast, waardoor eenheid minder zichtbaar is. Bij nummer 12 is het pseudo-vakwerk in de geveltop onder de verflaag zichtbaar. Behoort tot bouwblok rond Christus-Koningkapel, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 2/10/2003.

  • SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de villawijk Duinbergen te Knokke-Heist, deel IV, in opdracht van WITAB, mei-juni 1996.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, Mutatieschetsen, Knokke-Heist, Heist, 1907/3.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Poststraat

Poststraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.