erfgoedobject

Ensemble van villa's

bouwkundig element
ID
58438
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58438

Juridische gevolgen

Beschrijving

*Vandaelelaan nrs. 2, 4 en 6. Ensemble van drie vrijstaande villa's z.g. "Zomerhuisje" (nr. 2), "Zomerrust" (nr. 4) en "Duinhutje" (nr. 6). Geheel van drie villa's in cottagestijl (structuur) met invloeden van de art deco (metselwerk) en de hoevestijl (bedaking). Gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect R. Neirynck (Heist) met medewerking van J. Verleye (Duinbergen). Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 27/06/2003.

In 1935 wordt aan de noordoostelijke zijde een groot onbebouwd perceel verdeeld in vier kavels, waarvan één gelegen langs de Leeuwerikenlaan. De andere drie percelen zijn van elkaar gescheiden door een centraal pad dat vanaf de straat leidt naar het achterliggende perceel.

Ensemble van drie vakantiehuizen geconcipieerd als entiteit op zich, in casu als kleine "tuinwijk" temidden van de villaverkaveling. Nrs. 2 ("Zomerhuisje") en 6 ("Duinhutje") zijn symmetrisch ten opzicht van elkaar opgetrokken, respectievelijk ten oosten en westen van de centrale verharde oprijlaan van nr. 4 als loodrechte as. Nr. 4 ("Zomerrust") met gevel evenwijdig aan de straatzijde, nrs. 2 en 6 met voorgevel evenwijdig met de oprijlaan. Voorheen minder open door drukkere aanplanting waarrond -thans deels verdwenen- bakstenen tuinmuurtjes.

Alle opgetrokken in cottagestijl (structuur) met invloeden van de art deco (metselwerk) en de hoevestijl (bedaking). Villa's van één bouwlaag en een kelderverdieping onder steil klimmende pannen schilddaken met sterk overkragende kroonlijst, doorbroken door grote dakvensters uitgewerkt als puntgevels met gebogen aandaken. Nr. 4 onderscheidt zich niet alleen door de ligging, maar ook door het volume en de structuur, o.m. de twee gekoppelde puntgevels aan de voorzijde. De uniformiteit wordt versterkt door het kleurrijk materiaalgebruik waarvan de oorspronkelijke verhoudingen bewaard blijven bij nr. 2 : hoge onbeschilderde bakstenen sokkel met bepleisterde en witgeschilderde bovenbouw; nrs. 4 en 6 zijn witgeschilderd op zwartgeschilderde plint. Verzorgd metselwerk. De gootlijsten zijn bij elke villa in een andere kleur geschilderd, respectievelijk rood (nr. 2), groen (nr. 4) en blauw (nr. 6). Grote open terrassen met sigaarvormige hoekzuiltjes onder laag doorgetrokken bedaking op schoren, dichtgemaakt bij nr. 6. Brede korfboogvormige muuropeningen onder onbeschilderde bakstenen boog. Driedelige ramen met glas-in-lood. Afgeronde bakstenen toegangstrappen leiden naar de hoger gelegen rondboogvormige inkomportalen voorzien van gekoppelde bakstenen bogen; thans enkel nog bewaard bij nr. 2. Bij nr. 4 leiden twee steektrappen aan weerszijden van de garage naar het centrale inkomportaal. Typerende bloembakken bij nrs. 2 en 6.

Het interieur en de eerder spaarzame inrichting blijven deels bewaard bij nrs. 2 en 4; nr. 6 heeft een volledig vernieuwd interieur, cf. tot voor enkele jaren ingericht als restaurant.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 209: Mutatieschetsen, Knokke-Heist, 1935/8, 1936/16, 1968/I/1.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 212: Kadastrale Leggers, Knokke-Heist, artikels 3324, 3360.

GEMEENTELIJK ARCHIEF KNOKKE-HEIST, Bouwdossiers, Duinbergen, nr. K-H O.W. 102/1935.

SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de villawijk Duinbergen te Knokke-Heist, deel IV, in opdracht van WITAB, mei-juni 1996.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van villa's [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/58438 (Geraadpleegd op 12-05-2021)