Pastorie Christus-Koningkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Duinendreef
Locatie Duinendreef 31, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Pastorie Christus-Koningkapel

Deze bescherming is geldig sinds 02-10-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie van de Christus-Koningkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiepastorieën
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Pastorie van de Christus-Koningkapel, bestaande uit twee bijeengebrachte rijhuizen, waarvan het linkse naar ontwerp van architect J. Viérin van 1929, het rechtse iets ouder en door weglating van een eigen voordeur bij de pastorie genomen. Maakt deel uit van het bouwblok rond Christus-Koningkapel, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 2/10/2003. De eigenlijke pastorie is in één bouwaanvraag ontworpen met de uitbreiding van de kapel (bouwaanvraag dateert van 1922). Maakt structureel deel uit van de kapel: steunbeer van de kapel maakt deel uit van de gevel op gelijkvloerse verdieping, de vorm van de plint duidt op band met de kapel. De eerste pastorie van de kapel (1905) bevindt zich in de Duinbergenlaan. Eclectisch rijhuis met lichte cottage-invloed; bakstenen gevel (zelfde baksteen als kapel); eerste bouwlaag gecementeerd en voorzien van houten erker. Schrijnwerk bewaard. Indeling bewaard.

  • SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de villawijk Duinbergen te Knokke-Heist, deel II, in opdracht van WITAB, mei-juni 1996.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, Mutatieschetsen, Knokke-Heist, Heist, 1906/5, 1929/1.
  • GEMEENTELIJK ARCHIEF KNOKKE-HEIST, Bouwdossiers, Duinbergen, nr. K-H O.W. 27/1922.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Duinendreef

Duinendreef (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.