Hoeve met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Westkapelle
Straat Burkeldijk
Locatie Burkeldijk 18, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Site Oud Fort Isabella en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met merkwaardige bakstenen bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in een weide ten zuiden ervan. Hoeve ongeveer met de huidige opstelling en omwalling (nu verdwenen) reeds aangeduid op de Vander Maelenkaart (circa 1845). Huidige losse bestanddelen van donkere baksteenbouw onder zadel- en schilddaken dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Deze site maakt deel uit van het grote geheel van Oud Fort Isabella en het Hazegrasfort, beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003. Voor een beschrijving van de site: zie Knokke Oude Woonkernen, Retranchementstraat.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Burkeldijk

Burkeldijk (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.