Hoeve Vier Ambachten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Westkapelle
Straat Hazegrasstraat
Locatie Hazegrasstraat 149, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Vier Ambachten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Hazegrasstraat nr. 149. Historische hoeve volgens naambord z.g. "Vier Ambachten", volgens de stafkaart echter "Leenhof van Reigaartsvliet". Oorspronkelijk foncier van de heerlijkheid Groot Reigaer(t)svliet.

Achterin gelegen hoeve ten zuiden van de straat en de Zwinnevaart. Omgevende weides met imposant groenscherm van Canadapopulieren. Losse lage bestanddelen onder pannen zadeldaken, waarvan de oudste bestanddelen witgekalkt zijn (boerenhuis en bakhuis). Als site reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) met twee gebouwen waarvan mogelijk nog het huidige boerenhuis. Aanduiding op de Vander Maelenkaart (ca. 1845) ongeveer met de huidige opstelling. Ten noorden van het erf, boerenhuis mogelijk met kern uit de tweede helft van de 18de eeuw. Markerende opkamer, vernieuwd houtwerk, aan de achterzijde gewijzigde muuropeningen. Midden op het erf, bakhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw. Tweeledig type, getoogde muuropeningen, bewaard witbeschilderd houtwerk met luiken. Stalling en schuur mogelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

COORNAERT M., Westkapelle en Ramskapelle: de geschiedenis, de topografie en de toponimie van Westkapelle en Ramskapelle met een studie over de Brugse Tegelrie, Tielt, 1981, p. 423-424.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hazegrasstraat (Westkapelle)

Hazegrasstraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.