Historische hoeve Klein Reygaertsvliet

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Westkapelle
Straat Nederenheerweg
Locatie Nederenheerweg 14, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Historische hoeve Klein Reygaertsvliet

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nederenheerweg 14. Historische hoeve z.g. "Klein Reygaertsvliet" met bewaarde bergschuur. Gelegen binnen de Greveningepolder en de Watering van Reygaer(t)svliet, leenhof van de heerlijkheid "Groot Reygaer(t)svliet". Op een kaart van 1714 zijn het boerenhuis, een wagenhuis en de bergschuur afgebeeld. Het boerenhuis met markerende opkamer dat d.m.v. jaarankers "1677" gedateerd was, werd recent afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Enkel de bergschuur met aanpalende lage stalling is bewaard. Witgeschilderde baksteenbouw boven gepekte plint. De oorspronkelijk vrijstaande bergschuur gaat minimaal terug op het begin van de 18de eeuw, doch heeft een verbouwd karakter met o.m. een totaal gewijzigde dakstructuur.

D'HOOGE A.M., De bergschuren in de Vlaamse noordzeepolders, een bijdrage tot de studie van de West-Vlaamse landelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Gent, 1978, p. 159-161.

LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 144.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nederenheerweg

Nederenheerweg (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.