Landhuis met tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Zeevisserijschool De Golfbreker
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Heist
Straat Kursaalstraat
Locatie Kursaalstraat 55, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Landhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Landhuis met tuin
gelegen te Kursaalstraat 55 (Knokke-Heist)

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1995.

omvat de bescherming als monument Landhuis met tuin: landhuis
gelegen te Kursaalstraat 55 (Knokke-Heist)

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd 'kasteeltje' of 'landhuis', in 1919-1921 gebouwd naar ontwerp van architect R. Neirynck als privé-woning van Gustaaf De Jonghe, aannemer van bouw- en waterwerken. Sinds 1947 zeevisserijschool "de Golfbreker", vanaf 1983 "Visserijschool van de Vlaamse Gemeenschap", vanaf 1995 "Provinciaal Maritiem Instituut". De "Golfbreker" is beschermd als monument, de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 18/10/1995.

Eclectisch herenhuis, gelegen aan de zuidzijde van de dorpskom van Heist. Omgevende tuin afgezet met lage bakstenen muur, hekken vervangen door hedendaags ontwerp. Hoofdtoegang gemarkeerd door uitgewerkte arduinen pijlers met voetgangersdoorgangen links en rechts; versierde ijzeren hekken.

Dubbelhuis op rechthoekige plattegrond met veelzijdige toren op de noordwesthoek; vijfzijdige zuiderker aansluitend op terras met behouden ijzeren leuning. Verhoogde begane grond. Twee bouwlagen onder mansardedak met dakschilden (leien en pannen), geflankeerd door het torenbelvédère onder koepel. Gele baksteenbouw, arduinen sokkel; gebruik van Euvillesteen voor ornamenten als medaillons, guirlandes, horizontale en verticale banden.

West- en voorgevel: middenrisaliet van drie traveeën uitlopend op dakvenster onder gebogen kroonlijst met bolvormig topstuk, waaronder medaillon met initialen "MD" verwijzend naar de bouwheren, het echtpaar Dejonghe-Moeyaert. Opengewerkte begane grond met drie bogen op Ionische zuilen; erboven, balkon op console. Erkervormig bovenvenster, rechts.

Korfbogige muuropeningen. Verzorgd houtwerk: gekorniste kroonlijst, geprofileerde modillons (toren), uitgewerkte dakkapellen, erker; vensters en deuren met onder meer gebogen tussendorpels, kleine roedeverdeling soms waaiervormig.

Het gaaf bewaarde interieur is merkwaardig omwille van de eclectische aanpak; in iedere kamer komt een andere neostijl aan bod. Centrale traphal in neoclassicistische stijl: fraaie mozaïekvloer met omlopende bladslinger; rondboogarcades op zuilen van de composiete orde; verzorgd stucwerk, zie uitgewerkte kapitelen met guirlande, kruisribgewelven neerkomend op bloemenkorven; marmeren zich ontdubbelende bordestrap met opengewerkte gietijzeren leuning; trapvenster met art-decogetint glas in lood voorzien van schilden "architectura", "sculptura", "pictura"; verzorgde vleugeldeuren. Eetplaats in neorococostijl: fraaie parketvloer; sokkellambrisering; rijke stucbepleistering met rocailles, rank- en loofwerk; insprong waarin marmeren schouw met links en rechts een rondboognis met schelpvulling. Aansluitend salon in neorenaissancestijl: parketvloer, hoge sokkellambrisering; cassetteplafond met geprofileerde balksloffen (acanthusblad, rozet) rustend op witstenen leeuwenkoppen; zware witstenen schouw met zuilen, uitgewerkte houten boezem en schouwbalk waarin cartouche met opschrift "Kunst veredelt", haardtegels van zwarte en witte marmer. Aansluitende ruime erker onder houten plafond op pendentieven en uitziend via art-decogetint glas in lood op het terras; tussendeur erker/ salon, voorzien van glas in lood met opschriften "Rust maeckt roest", "Eygen heert is gout weert", "Geen beter gemack al eygen dack", "Arbeid adelt", "Tyd is geld", "Oost West 't huis best". Bureaus: parketvloeren, eclectische schouwen, stucplafonds, torenerker afgewerkt met houtwerk. Vestibule: parketvloeren, houten lambrisering met meegaande zitbanken, tafeltje, spiegel, kapstokken... Keuken: witte betegeling afgelijnd met geel-blauwe bloem- en bladslinger, ook aanwezig in de badkamer. Overloop: mozaïekvloer en stucbepleistering.

  • AFDELING RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTENZORG WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archiefnr. DW/00644 en DW/00654.
  • LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 47.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kursaalstraat

Kursaalstraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.