Windmolen Molen van Callant

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Bergmolen
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Ramskapelle
Straat Ramskapellestraat
Locatie Ramskapellestraat 66, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molen van Callant

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Windmolen Molen van Callant

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Molen van Callant met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Molen van Callant". Bergmolen met nog gedeeltelijk bewaarde open ruimte (dorpsgezicht). Molen beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht bij M.B. van 10.06.1999.

Reeds in 1461 vermelding van een (dorps)molen (een houten staakmolen) op deze plaats, aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778). Huidige molen gebouwd in 1897 met hergebruik van bepaalde 17de- of 18de-eeuwse onderdelen van de afgebroken staakmolen. De roeden worden verwijderd in 1934 en 1936, evenals de molenkap. Van 1935 tot 1960 draait de molen mechanisch, het maalwerk werd via een extern riemwiel door een buiten de molen opgestelde motor aangedreven.

Conische molenromp in gele baksteenbouw met kalkvoeg, bezet met een cementlaag op een gepekte plint. Restant van een bergkorenmolen van 1897 zie inscriptie "J. De Vos / Deckers 1897" in roodgeschilderde sluitsteen boven de ingang. Bewaarde berg. Rondbogige muuropeningen met druiplijsten. Toegangen voorzien van bakstenen dorpels en eenvoudige klampdeuren, houten schuiframen (grote roedeverdeling) op bakstenen en betegelde onderdorpels. Bakstenen vloer op de benedenverdieping, houten vloeren op de zolders. Op een balk op de benedenverdieping is de naam van de laatste molenaar geschilderd "19 C. Callant 23" , op het ene klauwijzer staat "isb" en "1626", op het andere "1735".

Het gaande werk is vrij gaaf bewaard op de zolders. Eerste zolder (steenzolder) met twee maalstenen, houten steenkisten, ronde steenring, twee houten galgen met ijzeren hoepels, volle houten rondsels aangedreven door een houten spoorwiel met strop en gedateerde staakijzers (1735). Tweede zolder (luizolder) met houten luiwerk van het oude type, bediend door een hefboom. Houten klauwwiel en poppewiel dat in het kroonwiel grijpt.

Evenwijdig en haaks met de straat , herbouwde volumes onder steile pannen zadeldaken, doch met referenties aan de traditionele baksteenarchitectuur en 19de-eeuws houtwerk.

  • AFDELING RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTENZORG WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, Brugge, Archief, nr. W/01571 en DW/002086.
  • COORNAERT M., Westkapelle en Ramskapelle: de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Westkapelle en Ramskapelle met een studie over de Brugse Tegelrie, Tielt, 1981, p. 384.
  • DEVLIEGHER L. De Molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt-Weesp, 1984.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ramskapellestraat

Ramskapellestraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.