Sint-Helenabegraafplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Knokke-Heist
Deelgemeente Knokke
Straat De Klerckstraat
Locatie De Klerckstraat zonder nummer, Knokke-Heist (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knokke-Heist (adrescontroles: 14-01-2008 - 25-01-2008).
  • Inventarisatie Knokke-Heist (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Helenabegraafplaats

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Klerckstraat z.nr. "Sint-Helenabegraafplaats", in 1929 aangelegd ten zuiden van de straat. Lange oprit afgezoomd door hulstbomen, afgesloten met ijzeren hek. Grote getrapte toegangspoort met korfbogige doorgang tussen twee pijlers, smallere flankerende zijdoorgangen; gecementeerd en witgeschilderd.

Asymmetrische hoofdstraat leidt naar oorlogsmonument voor soldaten van de Tweede Wereldoorlog met opschrift "Hun Geest Blijve in ons Aandenken leven - PRO PATRIA 1840-1945", uitgevoerd door "Ent Succes Maenhoudt Slabbinck, Knocke" (gesigneerd); daarrond soldatengraven. Haaks daarop rechte zijstraten, slechts aan de rand van de begraafplaats bomen. Kleiner gedenkteken voor militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in grasveldje op kleine aarden heuvel met errond zeven wit geschilderde betonnen kruisen. Enkele overgebrachte 19de-eeuwse, rijk versierde arduinen graven.

JACOBS M., Zij die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 178.

Bron: Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Klerckstraat

De Klerckstraat (Knokke-Heist)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.